Overzicht

Parent Previous Next


Wat is Geneaal?

Versies van GENEAAL

Problemen en suggesties


   Het gebruik van GENEAAL

       Achtergronden en algemene informatie

       Het hoofdscherm

       GENEAAL: de eerste keer

       Functieknoppen van het hoofdscherm

       Dossiers en families

       De onthoudenlijst

       De personenlijst

       Het navigeren door de gegevens


   Invoeren gegevens

       Invoeren en bewerken van persoonsgegevens

       Invoeren en bewerken van relatiegegevens

       Invoeren, bewerken en verwijderen van plaatsnamen

       Het zoeken van gegevens


   Het genereren van uitvoer

       Uitvoermogelijkheden

       Uitvoer naar scherm

       Uitvoer in bestanden

       Uitvoer naar GEDCOM-bestand

       Statistische uitvoer

       Uitvoer in schema's

       Uitvoer naar CSV-bestand

       Beschrijving uitvoeropties

       Beschikbare uitvoeropties


   Het selecteren van personen

       Het maken van een selectie


   Het werken met losse gegevens en acties

       De lijst met losse gegevens en acties

       Het invoeren en bewerken van losse gegevens en acties

       De uitvoer van losse gegevens en acties


   Speciale handelingen

       Bijzondere functies

       Begrippen, hulpen en tips