Uitvoer naar bestanden

Parent Previous Next

       RTF-bestanden

       MS-WORD-bestanden

       OpenOffice- en LibreOffice-bestanden

       PDF-bestanden

       HTML-bestanden

       Epub-bestanden

       Uitvoertitels

       Invoegen en links


RTF-bestanden

Uitvoerbestanden in RTF-formaat kunnen door diverse tekstverwerkers worden ingelezen, o.a. MS- Word, WordPad, OpenOffice en meer. Deze bestanden bevatten ook de opmaak. Er wordt gebruik gemaakt van stijlen. Wanneer de gebruikte tekstverwerker met stijlen om kan gaan, dan kan snel de opmaak worden aangepast, indien gewenst. Binnen dit formaat kunnen geen foto's, index of personenlijst worden opgenomen.
Globaal kan de opmaak worden gewijzigd met de knop Uiterlijk wijzigen onder Bijzondere functies (F2 in het hoofdscherm), tabblad MS-WORD/RTF-uitvoer. Met deze functie kan de opmaak van namen en het gebruik van lettertypes worden ingesteld.

TIP:
Omdat de verwerking van RTF-uitvoer door MS-Word veel sneller is dan het genereren van MS-Word- uitvoer is dit een goed alternatief wanneer een tijdelijk document moet worden gemaakt.


MS-Word-bestanden

Voor het maken van uitvoer met MS-Word wordt door GENEAAL zowel de inhoud, als ook de opmaak aangeleverd.
Er is een speciaal programma GENEAAL naar MS WORD (Geneaal2WORD) dat dit kan. Dit programma is te vinden onder menu Extra, Icoon:  

Dit programma kan zowel zelfstandig worden gebruikt als door GENEAAL worden aangeroepen. Wanneer in GENEAAL wordt gekozen voor MS-Word-uitvoer, wordt Geneaal naar MSWORD automatisch aangeroepen.


Globaal kan de opmaak worden gewijzigd met de knop Uiterlijk wijzigen onder Bijzondere functies (F2 in het hoofdscherm), tabblad MS-WORD/RTF/OO-uitv. Met deze functie kan de opmaak van namen en het gebruik van lettertypes worden ingesteld.

Voor genealogie en parentelen kan worden aangegeven of elke generatie in een apart document of dat alle generaties samen in één document moet worden gezet. De uitvoerparameter Alles in één uitvoerbestand kan in het laatste geval worden aangevinkt.
Er moet wel een uitvoermap worden opgegeven, waar de documenten kunnen worden opgeslagen. Hiervoor is het vak Uitvoermap. Type hierin de aanduiding van de map of klik op het bijbehorende knopje (...) om de map aan te wijzen. Wanneer er niets is ingevuld, stelt GENEAAL zelf een map voor (<Mijn documenten>)

Na generatie kan worden gekozen of de uitvoer direct naar MS-WORD moet worden gezonden. Dit kan, bij langzamere computers en lange documenten, een lange tijd in beslag nemen!

Ook later kan de gegenereerde uitvoer nog aan MS-Word worden toegeleverd door het programma GENEAAL naar MS WORD te starten en het betreffende uitvoerbestand op te geven.


N.B.1 Diverse versies van Microsoft Word kunnen slecht met grote documenten omgaan. Het verdient dan ook aanbeveling om MS-WORD documenten van bescheiden omvang te houden, b.v. minder dan 50 pagina's. Dit kan eenvoudig door één document per generatie te maken.


N.B.2 Overigens kan de gebruiker de geleverde opmaak naar eigen inzicht wijzigen door bewerken van het DOT(x)-bestand (*.DOT(x)). Ervaring met het maken en aanpassen van MS Word-sjablonen is dan wel vereist!


N.B.3. Wanneer MS-Word 2013 wordt gebruikt, dan volgt na het genereren en afsluiten  vaak de vraag of b.v. Normal.dotx o.i.d. moet worden opgeslagen. Dit is niet nodig. Deze vragen kunnen als volgt worden voorkomen :

- klik op Bestand; kies voor Opties

- Kies Invoegtoepassingen uit de linkerlijst; kies COM-invoegtoepassingen uit de lijst onderaan bij Beheren en klik op de knop Start... daarnaast

- Zorg ervoor dat het vinkje bij Send to Bluetooth uit staat. Klik dan op OK.


N.B.4 Het gebruik van MS-Word blijkt stukken langzamer dan het gebruik van Open- of LibreOffice. Ook de betrouwbaarheid van MS-Word bij het plaatsen van afbeeldingen is duidelijk minder. Vaak zal nog met de hand moeten worden gecorrigeerd. Het verdient dus de voorkeur om Open- of LibreOffice te gebruiken.


N.B.5 Voor het gebruik van MS-Word moet men beschikken over tenminste versie MS-WORD 2010.


N.B.6 In de nieuwste versies van Word wordt gewaarschuwd voor het volgens links die wijzen naar bestanden die op de PC zelf zijn opgeslagen. Men moet zelf oordelen of het openen van de bestanden verantwoord is of niet.


OpenOffice- en LibreOffice-bestanden

Voor het maken van uitvoer met OpenOffice (of LibreOffice) wordt door GENEAAL zowel de inhoud, als ook de opmaak aangeleverd.

Er is een speciaal programma GENEAAL naar OO (Geneaal2OO) dat dit kan.
Dit programma is te vinden onder menu, Extra, Icoon:  

Dit programma kan zowel zelfstandig worden gebruikt als door GENEAAL worden aangeroepen. Wanneer in GENEAAL wordt gekozen voor OpenOffice-uitvoer, wordt Geneaal naar OO automatisch aangeroepen.

Globaal kan de opmaak worden gewijzigd met de knop Uiterlijk wijzigen onder Bijzondere functies (F2 in het hoofdscherm), tabblad MS-WORD/RTF/OO-uitv. Met deze functie kan de opmaak van namen en het gebruik van lettertypes worden ingesteld.

Voor genealogie en parentelen kan worden aangegeven of elke generatie in een apart document of dat alle generaties samen in één document moet worden gezet. De uitvoerparameter Alles in één uitvoerbestand kan in het laatste geval worden aangevinkt.
Er moet wel een uitvoermap worden opgegeven, waar de documenten kunnen worden opgeslagen. Hiervoor is het vak Uitvoermap. Type hierin de aanduiding van de map of klik op het bijbehorende knopje (...) om de map aan te wijzen. Wanneer er niets is ingevuld, stelt GENEAAL zelf een map voor (<Mijn Documenten>)

Na generatie kan worden gekozen of de uitvoer direct naar OpenOffice moet worden gezonden. Dit kan, bij langzamere computers en lange documenten, veel tijd in beslag nemen!


Ook later kan de gegenereerde uitvoer nog aan OpenOffice worden toegeleverd door het programma GENEAAL naar OO te starten en het betreffende bestand op te geven.


N.B. Overigens kan de gebruiker de geleverde opmaak naar eigen inzicht wijzigen door bewerken van het OO-sjabloonbestand (*.ott). Ervaring met het maken van sjablonen is dan wel vereist!


N.B.2 Het gebruik van Open- of LibreOffice blijkt stukken sneller dan het gebruik van MS-Word. Ook de betrouwbaarheid van Open- of LibreOffice bij het plaatsen van afbeeldingen is duidelijk beter. Het verdient dus de voorkeur om Open- of LibreOffice te gebruiken.PDF-bestanden

Voor het maken van PDF-bestanden wordt gebruik gemaakt van OpenOffice (of LibreOffice) of van MS-Word.

Voor het maken van PDF wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van het programma GENEAAL naar OO.

Alles wat onder OpenOffice-bestanden wordt beschreven geldt ook voor PDF-bestanden.

Er is één uitzondering op: Men kan later gegenereerde uitvoer in OpenOffice maken m.b.v. GENEAAL naar OO, maar dan moet het PDF-bestand worden gemaakt door in OpenOffice te kiezen voor de optie Exporteren als PDF ...


N.B. Via een "omweg" kan ook met oudere versies vanMS-Word PDF worden gemaakt met behulp van een speciale printer, een PDF-printer. Deze "printer" moet worden gekozen voordat de printopdracht aan MS-Word wordt gegeven. De uitvoer wordt "geprint" naar een PDF-bestand.

Op Internet zijn verschillen de gratis PDF-printers aanwezig, b.v. CutePDF Writer. Deze moeten eerst worden geïnstalleerd.


N.B.1 De nieuwste versies van MS-Word kunnen, net als de OpenOffice- of LibreOffice-programma's, ook exporteren naar een PDF-bestand.


N.B.2 Voor het maken van een PDF-uitvoer moeten alle bestanden waar naar wordt verwezen, naar de uitvoer worden gekopieerd. Dit doet met door in het scherm Opties documenten en afbeeldingen onderaan Kopieer afbeeldingen en documenten waar links naar verwijzen naar uitvoermap aan te vinken.


Epub-bestanden

Epub-formaat is het algemeen bruikbare formaat voor elektronische boeken(e-books). Alle z.g. e-readers kunnen dit formaat lezen. Voor de IPad is een enigszins aangepaste versie van het epub-formaat nodig. Daarom kan men ook kiezen voor Epub of iBook.

Wanneer een epub-bestand wordt gemaakt dan wordt naast de vraag naar de titel van het boek ook gevraagd naar wat vermeld moet worden als samensteller:

Een suggestie voor de titel is reeds ingevuld. Verander de suggestie eventueel en sluit af met de Klaarknop. De Annuleer-knop breekt de uitvoer af.


HTML-bestanden

HTML is de taal waarin webpagina's voor het Internet worden gemaakt. GENEAAL kan zowel inhoud als opmaak van een webpagina maken. De mogelijkheid HTML is vooral geschikt voor weergeven op een PC met een muis. Sinds versie 9.1 kan er ook een webpagina gemaakt worden die bijzonder geschikt is voor mobiele telefoons en (kleine) tablets (Kies HTML-mobiel).


Globaal kan de opmaak worden gewijzigd met de knop Uiterlijk wijzigen onder Bijzondere functies (F2 in het hoofdscherm). Op het tabblad HTML kan de opmaak worden ingesteld, zowel voor HTML als voor HTML-mob.


N.B. HTML-mob maakt geen gebruik van achtergrondplaatjes en de lettergroottes kunnen hiervoor niet worden ingesteld!

Voor genealogie en parentelen kan worden aangegeven of elke generatie in een apart document of dat alle generaties samen in één document moet worden gezet. De uitvoerparameter Alles in één uitvoerbestand kan in het laatste geval worden aangevinkt (alleen voor HTML of HTM).
Er moet wel een uitvoermap worden opgegeven, waar de documenten kunnen worden opgeslagen. Hiervoor is het vak Uitvoermap. Type hierin de aanduiding van de map of klik op het bijbehorende knopje (...) om de map aan te wijzen. Wanneer er niets is ingevuld, stelt GENEAAL zelf een map voor.


Als optie kan ook een Gendex-bestand worden gemaakt. Dit bestand kan worden aangemeld bij Stamboomzoeker.nl, zodat de stambomen, na op het WWW te zijn gezet, kunnen worden doorzocht.


N.B. De nieuwste versies van webbrowsers hebben stringente voorwaarden voor het weergeven van HTML-code in verband met privacy.

In ieder geval geven Edge, Internet Explorer en Firefox links, die naar bestanden op de PC zelf wijzen, niet weer!

Wanneer de HTML-code vanaf een webserver wordt weergegeven dan speelt dit niet.

De Chrome-browser heeft deze eigenschap niet. (stand van zaken maart 2017). Hiermee kan dus de HTML-code worden getest voordat deze naar een server worden ge upload.


Uitvoertitels

Voor elke soort uitvoer (behalve naar scherm) vraagt GENEAAL een titel:


Een suggestie voor de titel is reeds ingevuld. Verander de suggestie eventueel en sluit af met de Klaarknop. De Annuleerknop breekt uiteindeijk de uitvoer af.Invoegen en links


In het algemeen kan met documenten en afbeeldingen invoegen in een uitvoerdocument, of men kan een link naar een document of afbeelding  gebruiken.

Niet beide mogelijkheden zijn voor alle soorten uitvoer te gebruiken.

Hier onder volgt een lijst van de mogelijkheden:


Genealogie, Uitgebereide genealogie, Parenteel, Stamreeksen, Kwartierstaat

Naar scherm, naar RTF:


Naar MS-Word, OO:Naar HTML:Naar HTML-mobiel:Naar PDF:Naar ePub, iBook:Naar GedCom:


Naar statistiek:


Naar schema:


Naar personenlijst:


Naar Genealogie Online:


Geen mogelijkheden


Invoegen: beelden en tekst zonder opmaak (.txt)

Links naar: alle soorten bestanden


Invoegen: beelden en tekst zonder opmaak (.txt)

Links naar beelden, HTML, PDF


Invoegen: beelden en tekst zonder opmaak (.txt)

Links: geen


Invoegen: beelden en tekst zonder opmaak (.txt)

Links naar: alle soorten bestanden


Invoegen: beelden en tekst zonder opmaak (.txt)

Links naar beelden


Niet van toepassing


Niet van toepassing


Geen mogelijkheden


Niet van toepassing


Niet van toepassing

Alle personen familie of dossierGeen mogelijkheden

Personenlijst, OnthoudenlijstGeen mogelijkheden

Plaatsenlijst, NamenlijstGeen mogelijkheden

Gezinskaart


Geen mogelijkheden