Uitvoer naar scherm

Parent Previous Next

Het volgende is een voorbeeld van een stukje genealogie, zoals dat op het scherm verschijnt:

N.B. Dit scherm kan ten allen tijde zichtbaar blijven, het hoeft niet eerst te worden gesloten voordat men verder kan werken met GENEAAL.Het scherm is in grootte te veranderen op de standaard Windows- manier.


N.B.2. Dit scherm kan worden geminimaliseerd met het gebruikelijke knopje bovenaan.


Knoppen onder het uitvoerscherm:


Met deze knop kan een RTF-bestand worden ingelezen, wanneer dit moet worden afgedrukt of bewerkt.


Hiermee kan de inhoud van het venster worden opgeslagen als RTF-bestand, dat met o.a. MS-WORD, OpenOffice of WordPad is te openen.

Deze knop drukt de inhoud van het venster af op de standaardprinter.

Indrukken leidt tot de vraag naar welke tekst gezocht moet worden. Wanneer deze gevonden wordt dan wordt de gevonden plaats gemarkeerd. De ingevoerde zoektekst wordt bewaard.

Er wordt gezocht naar het volgende voorkomen van de zoektekst.


Er wordt geschakeld tussen vet of niet-vet.


Er wordt geschakeld tussen cursief of niet-cursief.


Hiermee kan de tekst kleur worden gekozen. Er verschijnt een kleurkeuzescherm:


       Klik op de gewenste kleur. Met Ctrl-K kan de laatst gekozen kleur worden herkozen.


 Hiermee  wordt het lettertype ingesteld, en


hiermee de lettergrootte.


Met de standaard Klaarknop wordt het venster gesloten.

Opmerkingen
  Bij uitvoer naar scherm zijn er geen nadere uitvoerparameters in te stellen.

  Wanneer is gekozen voor opmerkingen/referenties in voetnoten, dan verschijnen deze niet bij uitvoer naar scherm.


TIP:
Al lezend in deze uitvoer komt het nogal eens voor dat blijkt dat gegevens van een persoon moeten worden aangepast. Men kan snel naar de betreffende persoon gaan door met de cursor op het betreffende persoonsnummer te gaan staan en met de muis rechts te klikken. Men krijgt dan een menu, Ook kan men het persoonsnummer selecteren (met de muis of met het toetsenbord) en daarna de linker ALT-toets in te drukken (N.B. ALLEEN de Alt-toets!). In het menu kan men kiezen om direct naar de betreffende persoon te gaan of om de gegevens van de persoon naar het klembord te copieren.

Menu:Hetzelfde geldt voor een relatie: wanneer men met de cursor op het betreffende relatienummer (b.v. R1278) gaat staan en rechts klikt, ziet men in het hoofdscherm direct de betreffende relatie. Ook hier kan men als alternatief het relatienummer selecteren met de muis of met het toetsenbord en daarna de linker ALT-toets gebruiken.

Leeg uitvoerscherm, ofwel een notitie

Men kan met behulp van b.v. de sneltoets Ctrl-N een leeg uitvoerscherm creëren. Dit geeft de mogelijkheid om zelf aantekeningen te maken en als RTF-bestand op te slaan. Ook kan men bestaande RTF-bestanden inlezen en bewerken of afdrukken.