Standaardknoppen

Parent Previous Next

De Helpknop komt op sommige schermen voor. Het geeft helpinformatie die past bij het betreffende scherm.

Deze z.g. Klaarknop rond bij alle schermen de bewerking af en sluit het betreffende scherm.

De z.g. Afbreekknop of Annulerenknop sluit een scherm af, zonder dat er iets aan de gegevens wordt gewijzigd.

Op sommige schermen komt de Uitvoerenknop voor: wanneer deze knop wordt ingedrukt wordt de betreffende actie gestart.