Uitvoer in schema's

Parent Previous Next

       schema genealogie en parenteel

       kwartierstaat


Genealogie, parenteel en kwartierstaat kunnen in schemavorm worden gepresenteerd.

Genealogie en parenteel


Een voorbeeld:Een schema wordt bij veel generaties gauw heel groot in horizontale richting! Daarom kan men 'navigeren'.
In horizontale richting:

De 'pijltjes' spreken voor zich. De dubbele gaan 10 pagina's verder of terug en de enkele één pagina.
Sneltoetsen zijn:


10 pagina's verder:

Shift-Ctrl-R


10 pagina's terug:

Shift-Ctrl-L


1 pagina verder:

Ctrl-R


1 pagina terug:

Ctrl-L


In verticale richting:


Hier kan maar één blad tegelijkertijd worden verschoven. Sneltoetsen: Ctrl-O (op) en Ctrl-N (neer)

Deze knop drukt het schemadeel af. Sneltoets: Ctrl-P.

Deze knop bewaart het schemablad in een bitmap-bestand met extensie .bmp. Deze beelden kunnen gemakkelijk in een document m.b.v. bijvoorbeeld MS-Word of OpenOffice worden ingevoegd. Sneltoets: Ctrl-S


N.B. Schema's van genealogie en parenteel kunnen alleen gemaakt worden vanaf generatie 1.


Kwartierstaat


Een voorbeeld:


Wanneer nog meer kwartieren beschikbaar zijn, is een nieuw deel op te roepen door op de betreffende persoon te klikken:


In nevenstaand stukje wordt door gekleurde pijltjes rechtsboven en rechtsonder de persoon aangegeven dat er nog meer kwartieren volgen. Klikken op de betreffende persoon opent een nieuw stuk kwartierstaat.  Men kan 'terug navigeren' door op deze knop te klikken: . Sneltoets: HOME

Opmerkingen
  Er zijn geen uitvoerparameters nodig.
  De kleur van de schema's kan worden aangepast via Bijzondere functies, uiterlijk wijzigen.