Statistische uitvoer

Parent Previous Next

Men kan allerlei wetenswaardigheden over genealogie of parenteel te weten komen door statistische gegevens te vragen. De volgende uitvoer wordt op het scherm weergegeven:De gegevens betreffen:
Aantallen personen, relaties, kinderen per relatie, leeftijden, achternamen, gebeurtenissen per plaats.
Omdat het schermuitvoer betreft, kan de uitvoer worden afgedrukt, in een bestand worden opgeslagen, en kan erin worden gezocht. Zie: Uitvoer naar scherm.

Er zijn geen uitvoerparameters nodig.