De uitvoer van losse gegevens en acties

Parent Previous Next

       uitvoerinstellingen

       uitvoerresultaten

       bewerkingen van de uitvoer


Uitvoerinstellingen


De uitvoer van losse gegevens of acties wordt gegenereerd wanneer er eerst gegevens over de gewenste uitvoer zijn verzameld:


Ingevuld moeten worden:

  De gewenste soort (Uitvoer van): kies gegevens of acties.
  De gewenste Categorie: selecteren door aan te klikken.
  Het tijdvak (Datum tussen:). Hier moeten twee datums worden ingevuld op de standaardmanier.
   Alleen kunnen geen 'circa', na' of 'voor' worden aangegeven.
  De Achternaam: (vooringevuld wordt de huidige familienaam).
  Er moet gekozen worden uit Verwante of Exacte namen.
  Tot slot kan niet alleen in de eigen familie worden gekeken, maar ook in alle families:  Gegevens van ALLE families in dit dossier.

Tot slot moet de Uitvoerenknop worden gebruikt. Sneltoets: Ctrl-G.


Uitvoerresultaten


Voorbeeld van een uitvoer:


Opmerking: De onderstreepte achternamen zijn afkomstig van de namen die in het invoer- /bewerkscherm tussen #-en staan.


Bewerkingen n.a.v. uitvoer


Wanneer de cursor op het nummer van de uitvoer wordt gezet en rechts wordt geklikt (of het nummer wordt geselecteerd (b.v. door er dubbel op te klikken) en er daarna op de  linker ALT-toets wordt gedrukt) verschijnt een popup-menu:


Men kan hieruit een keuze maken voor het kopiëren naar het klembord, het verwijderen of het bekijken / veranderen van het betreffende losse gegeven.

TIP: Dit kan ook alleen met het toetsenbord worden uitgevoerd: markeer op de standaard manier met de pijltjestoetsen en SHIFT ingedrukt. Druk daarna op de Ctrl-toets (N.B. ALLEEN de controltoets!).

Net als bij de uitvoer naar scherm van genealogische gegevens kan ook in deze losse gegevens uitvoer worden gezocht, en kan de uitvoer worden opgeslagen in een bestand of worden afgedrukt.
Zie hiervoor: knoppen uitvoerscherm