Wat is GENEAAL?

Next

       globale omschrijving

       systeemeisen

       globale functies

       uitvoermogelijkheden


Omschrijving

GENEAAL is een programma dat de genealoog ondersteunt bij zijn werkzaamheden. Hij kan de genealogische gegevens over personen en relaties tussen de personen opslaan en bewerken. Er bestaat een groot aantal mogelijkheden voor het genereren van genealogische rapporten en uitvoer. Bekend zijn uiteraard de genealogie, het parenteel, de stamreeksen en de kwartierstaat. Daarnaast kan ook een z.g. uitgebreide genealogie worden gemaakt. Dit is een genealogie, waarin de vrouwelijke lijn tot en met de kleinkinderen wordt vermeld.
Uitvoer kan een document (standaard MS-Word, OpenOffice/Libre Office, PDF of RTF), een webpagina, een schema of een CSV- bestand zijn. Verder zijn lijsten van personen en relaties te maken, en kunnen de gegevens als GEDCOM-bestand worden uitgevoerd. Ook kunnen gegevens in GEDCOM-vorm worden geïmporteerd.
Een bijzondere ondersteuning geeft GENEAAL de genealoog bij het beheer van de vele gegevens en feiten die tijden zijn onderzoek worden verkregen, maar die nog niet in een genealogie kunnen worden ondergebracht. Dit zijn de z.g. 'losse gegevens'. Ook deze gegevens kunnen met GENEAAL worden beheerd en er kunnen overzichten van worden gemaakt.

Verder zijn er diverse nevenfuncties, o.a.:

de controles op de genealogische gegevens

het programmeren en gebruiken van plug-ins

het veiligstellen van de gegevens door het maken van een reservekopie en het weer kunnen inlezen van deze kopie


Systeemeisen

Een Personal Computer met:


-

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8 of 10.

-

vrije schijfruimte van ongeveer 20 MB

-

intern geheugen is afhankelijk van Windows. Voor XP: minimaal 512 MB. Voor Vista minimaal 1 GB en voor Windows 7, 8 of 10 minimaal 2 GB.

-

snelheid computer voor comfortabel werken: voor XP 800 MHz of meer; voor Vista 1GHz of meer; voor Windows 7, 8 of 10: 1,2 GHz of meer.

-

minimaal 1024 x 600 schermresolutie: voor comfortabel werken wordt 1024 x 768 en hoger sterk aanbevolen; voor de weergave van afbeeldingen is een kleurenpalet van 16 miljoen kleuren aanbevolen.


Globale functie-omschrijving


Geneaal biedt globaal de volgende functies:


-

Openen en aanmaken van: dossiers en families.

-

Persoonsgegevens: invoeren, bewerken, bewaren op onthoudenlijst of op klembord

-

Relatiegegevens: invoeren, bewerken, bewaren op klembord, volgorde veranderen

-

Uitvoer genereren

-

Zoeken naar: personen, relaties, stamhouders

-

Zoeken naar verwantschap tussen twee personen

-

Losse gegevens en acties invoeren, bewerken, selecteren en beheren

-

Bijzondere functies uitvoeren


Uitvoermogelijkheden

Er is een aantal uitvoerdocumenten of -bestanden mogelijk:


-

Genealogie, uitgebreide genealogie of parenteel

-

Stamreeks, stijgend of dalend

-

Matrilineaire reeks, stijgend of dalend

-

Kwartierstaat

-

Gezinskaart

-

Lijsten met personen en eventueel relaties

-

Uitvoer van selecties uit de losse gegevens

-

Uitvoer  van naamlijsten


Bijna elk van deze uitvoermogelijkheden kent een aantal verschillende uitvoervormen:

-

uitvoer op het scherm (deze kan eventueel ook direct worden afgedrukt)

-

uitvoer in documenten: gekozen kan worden uit MS-WORD-document, OpenOffice-document of RTF-document. Het MS-WORD- en het OpenOffice-document zijn opgemaakt volgens een meegeleverde opmaak, die door de gebruiker kan worden gewijzigd.
Wanneer een RTF-document in een geschikte tekstverwerker wordt ingelezen, die ook alineastijlen kan verwerken, kan ook de opmaak gemakkelijk worden aangepast. Van een MS-WORD-, een OpenOffice/Libre Office- of een RTF-document kunnen de lettertypes binnen GENEAAL worden ingesteld.

-

uitvoer als webpagina in HTML. De opmaak kan binnen GENEAAL worden ingesteld.

-

uitvoer in schema vorm: dit kan alleen voor genealogie, parenteel en kwartierstaat.

-

uitvoer als statistische gegevens: dit kan alleen voor genealogie, parenteel,

-

uitvoer als GEDCOM-bestand. Dit dient voor de uitwisseling met andere genealogen.

-

uitvoer als CSV-bestand. Dit dient voor de bewerking met andere programma's, zoals b.v. EXCEL.

-

uitvoer als e-book. Men kan kiezen voor een e-book voor de iPod/iPad of voor andere e-readers.


Voor de diverse uitvoervormen kunnen verschillende opties en parameters worden gekozen.


Geneaal maakt uitvoer aan de hand van Geneaal-sjablonen. Deze sjablonen bepalen welke gegevens en welke verbindende tekst wordt uitgevoerd. Deze sjablonen kunnen door de gebruiker worden aangepast.


Geneaal is geschikt voor uitvoer in verschillenden talen. Thans zijn er slablonen voor Nederlands, Engels, Frans en Fries.

Gegevens kunnen voor elke taal apart worden ingevoerd in z.g. secties. Zo zal b.v. een engels document ook echt geheel in het engels zijn, en niet alleen de verbindende tekst.


Plug-ins geven de mogelijkheid voor diverse andere uitvoer- en zoekmogelijkheden.