Beschrijving uitvoeropties

Parent Previous Next

Mogelijke opties:
Lijst aanmaken
Akte- en grafnummers invoegen
Alle kinderen uitvoeren
Persoonsnummers invoegen
Roep- en/of bijnamen invoegen
Achternamen in hoofdletters

Altijd achternaam kinderen vermelden

Alle kinderen uitvoeren
Losse einden
Opmerkingen/referenties/akten in voetnoten
Met hyperlinks
Met verwijzingen teksten en foto's
Inleiding/voorwoord invoegen
Beelden invoegen
Met aantekeningen
"Niet uitvoeren" toch uitvoeren
Maak Gendex-bestand

Alleen basisgegevens GEDCOM
Met extra velden

Met punt na opsomming

Met merkjes
Gewenste sectie
Instellen generaties


Lijst aanmaken

Wanneer de uitvoer een MS-Word-, OpenOffice- of LibreOffice-document is, kan men kiezen uit: een Personenlijst of een Index.

Voorbeeld personenlijst:In de lijst komt elke persoon voor. Ook zijn geboorte- en sterfjaar wordt, indien bekend vermeld. Verder de paginanummers van het document waar deze persoon voorkomt. Optioneel kan ook het persoonsnummer opgenomen worden.

Voorbeeld Index in MS-Word:


In een index vinden we alleen de verschillende namen vermeld, met daarbij de paginanummers waarop de namen voorkomen.

Wanneer de uitvoer een HTML-document is, dan is alleen een personenlijst mogelijk.
Voorbeeld personenlijst in HTML


Door op de beginletters te klikken komt men bij het gedeelte namen met die beginletter.

Klikken op de naam voert naar het voorkomen in de uitvoer.


Akte- en grafnummers in voegen

Men kan kiezen uit: Aktenummers in de tekst tussen teksthaken of aktenummers opnemen in voetnoten.

Voorbeeld Aktenummers in tekst:


Deze weergave geldt voor alle aktenummers, zowel van geboorte-, overlijdens- als huwelijksakten.

Voorbeeld Aktenummers in voetnoten:


Alle kinderen uitvoeren

Deze optie geldt alleen voor stamreeksen en kwartierstaten. Wanneer de optie is ingeschakeld, worden alle bekende kinderen van echtparen ook in de uitvoer vermeld.


Persoonsnummers invoegen

Deze optie spreekt voor zich. Overal waar dat mogelijk is wordt, met een kleiner lettertype het persoonsnummer toegevoegd.
N.B. Relatienummers kunnen niet toegevoegd worden.


Roep- en/of bijnamen invoegen

Deze opties spreken voor zich. Wanneer een roepnaam van een persoon bekend is, wordt deze tussen ( en ) ingevoegd, direct achter de doopnamen.

Bijnamen worden ingesloten tussen " en ".


Achternamen in hoofdletters

Deze optie spreekt voor zich.
N.B. Achternamen behoren niet in hoofdletters te worden ingevoerd in de dossiers!


Altijd achternaam kinderen vermelden

Wanneer deze optie niet wordt aangevinkt, zullen in genealogieën, parentelen en kwartierstaten de achternamen van vermelde kinderen niet worden weergegeven wanneer deze gelijk zijn aan die van de vader.

Wel aanvinken bewerkt dat de achternamen altijd worden weergegeven, ook wanneer deze gelijk zijn aan de vadernaam.


Losse einden genereren

Losse einden is een populaire uitdrukking voor mogelijke genealogische lijnen die nog niet zijn ingevoerd. Voorbeeld: Een man is ingevoerd, zijn geboortedatum is bekend, zijn sterfdatum niet en ook weet men dat hij niet ongehuwd is. Deze persoon heeft dus mogelijk een relatie en mogelijk kinderen: kortom een "los eind".
Wanneer deze optie is aangevinkt, wordt een apart document gemaakt waarin de losse einden zijn vermeld.


Opmerkingen, referenties en akten in voetnoten

Deze optie werkt analoog aan de keuzeoptie bij aktenummers weergeven. Wanneer de optie niet is aangevinkt, dan worden de opmerkingen/referenties tussen teksthaken in de tekst geplaatst. Aanvinken 'verhuist' de opmerkingen/referenties naar de voetnoten.


Met hyperlinks

Net zoals men in dit helpbestand op links kan klikken en zo deze volgen, kan dit ook in MS-WORD, OpenOffice, LibrOffice, PDF en HTML-documenten. Deze optie zet het genereren hiervan aan.
Een voorbeeld:


Links in MS-WORD, OpenOffice, LibrOffice, PDF en HTML zijn standaard blauw en onderstreept. N.B. Men kan links, b.v. voor HTML, als gebruiker wel een ander uiterlijk geven!


Met verwijzingen naar teksten en foto's

Deze optie geldt alleen wanneer de uitvoer naar een GEDCOM-bestand wordt geschreven. Wordt de optie aangevinkt, dan worden de verwijzingen naar teksten en foto's in de GEDCOM-uitvoer geschreven. Dit heeft niet altijd zin, b.v. wanneer de ontvanger van het bestand dit inleest in een ander genealogieprogramma; wanneer de ontvanger niet de beschikking heeft over de betreffende teksten en foto's of wanneer de teksten en foto's bij de ontvanger in andere mappen zijn opgeborgen.
N.B.1.  Om de problemen van opslaan in andere mappen te voorkomen, is het nuttig om de teksten en foto's altijd in het dossier zelf op te bergen.
N.B.2.  De teksten en foto's zelf worden dus nooit in het GEDCOM-bestand opgenomen!


Inleiding/voorwoord invoegen

Het is soms nuttig om in een gepubliceerde genealogie een inleiding of voorwoord op te nemen. Deze opties biedt daarvoor de mogelijkheid. Het in te voegen bestand moet een TXT-bestand zijn.
Klikken op het knopje (...) geeft de mogelijkheid om het betreffende bestand te kiezen en aan te wijzen.


Document of afbeelding invoegen

Met deze optie worden beelden in de uitvoer ingevoegd.

Met behulp van de knop Opties kan worden gekozen welke documenten en of beelden worden gekozen voor doorzenden naar de uitvoer:


Er zijn drie mogelijkheden: voeg in volgens de instellingen die aan elk document/afbeelding zijn gegeven, òf voeg ALLE beelden/documenten in (onafhankelijk van de instellingen per beeld/doc) òf kies voor één of meer soorten afbeeldingen.


Bij de eerste en tweede mogelijkheid moet de kleinste afmeting van de beelden moet worden opgegeven (in cm's). Standaard is deze 5 cm. Bij de derde mogelijkheid is deze hoogte al opgegeven bij het definiëren van de soort.


N.B.1. De eigenschappen van de soorten kunnen nog worden gewijzigd door dubbel te klikken op de soort ( wanneer de derde optie is gekozen!).

Alleen de naam is niet wijzigbaar.


N.B.2. Een document moet een TXT-, een MS-Word of een O/L-Office bestand zijn. De opmaak wordt niet overgenomen, noch de eventuele afbeeldingen.


Voor het uitvoeren van een MS-Word, een O/L-Office bestand of een PDF-bestand kan er worden gekozen om voor Links naar een afbeelding of document de betreffende afbeelding of document naar de uitvoermap te kopiëren. Een dergelijk document is dan voor het volgen van de link niet meer afhankelijk van de PC waarop de afbeeldingen oorspronkelijk stonden.


N.B.3. Voor uitvoer van een PDF-bestand is het aanvinken hiervan verplicht, anders werken de links niet.


Opnemen van beelden is alleen mogelijk in MS-Word- , OpenOffice-, LibreOffice- en HTML-uitvoer.
In de uitvoer zal bijna altijd nog een laatste opmaakbewerking met de hand nodig zijn. B.v. om beeldafmetingen en de -plaats aan te passen.


Uitvoeren aantekeningen

Bij elke persoon kunnen aantekeningen worden opgeslagen. Deze zullen niet altijd bedoeld zijn om in een genealogische publicatie te worden opgenomen. Echter in werkdocumenten kan dit wel eens nuttig zijn. Vink deze mogelijkheid aan om de aantekeningen weer te geven.


"Niet uitvoeren" toch uitvoeren

Ondanks dat van een persoon en een relatie kan worden aangegeven dat deze niet moet worden uitgevoerd, is uitvoer voor werkdocumenten nuttig. Met dit vinkje kan dit worden gerealiseerd.


Maak Gendex-bestand

Wanneer gekozen is voor HTML-uitvoer kan ook een Gendex-bestand worden uitgevoerd. Dit wordt in de zelfde uitvoermap als de HTML-uitvoer geplaatst.


Alleen basisgegevens in GEDCOM

Wanneer deze optie wordt gekozen, worden alleen de basisgegevens van personen en relaties naar de GEDCOM-uitvoer geschreven. Specifieke GENEAAL-gegevens worden niet uitgevoerd. De optie is geschikt voor het uitwisselen van gegevens met andere programma's.


Met extra velden

Wanneer deze optie wordt gekozen, worden ook de extra velden van personen en relaties naar de GEDCOM-uitvoer geschreven. De optie is niet geschikt voor het uitwisselen van gegevens met andere programma's dan Geneaal.


Met punt na opsomming

Sinds er bijna alleen gebruik wordt gemaakt van op Engelse/Amerikaanse leest geschoeide tekstverwerkers is iedereen gewend aan het plaatsen van een punt na een cijfer of letter van een opsomming. In het Nederlands hoort dit echter niet!

Deze optie geeft de mogelijkheid om voor de Engelse/Amerikaanse mogeljkheid te kiezen.


Met merkjes

Wanneer deze optie wordt gekozen, worden merkjes gezet bij de gemerkte personen in de uitvoer van genealogieën en parentelen.


Gewenste sectie

Wanneer sectie zijn ingesteld, kan hier worden opgegeven welke sectie voor het maken van uitvoer moet worden gebruikt..


Instellen generaties

Men kan kiezen voor het uitvoeren van alle generaties, of men kan zelf een begin- en een eindgeneratienummer meegeven. Dit spreekt voor zich.