Uitvoer naar Genealogie Online

Parent Previous Next

       het aanmaken van de gegevens

       het verzenden naar Genealogie Online


N.B. In deze beschrijving wordt er van uitgegaan dat men bekend is met de "gang van zaken" van het publiceren op Genealogie Online.Het aanmaken van de gegevens

Deze uitvoervorm is alleen beschikbaar wanneer de uitvoersoorten genealogie, uitgebreide genealogie, parenteel, stamreeks, matrilineaire reeks, kwartierstaat of alle personen en relaties van een familie  wordt gekozen.


In het uitvoerscherm zijn slechts een klein aantal opties in te stellen:De gegevens worden naar Genealogie Online gezonden in de vorm van een GEDCOM-bestand. Er kan worden gekozen om ook afbeeldingen mee te zenden.

N.B. In dit geval worden alleen de afbeeldingen e.d. meegezonden die aangevinkt zijn als "Opnemen in uitvoer" via het tabblad  Tekst/beelden/aant/uitzoeken bij het scherm Wijzigen van gegevens. Dit in tegenstelling bij gewone uitvoer naar een GEDCOM-bestand.


N.B. Er behoeft geen Uitvoermap te worden opgegeven. Geneaal beheert deze te verzenden publicaties zelf.


N.B. Vermeld moet ook worden dat de reactie op de privacy-instellingen van de personen vast is ingesteld. Alleen wanneer de privacy s ingesteld op "Geen beperking" worden de betreffende persoonsgegevens uitgevoerd. In andere gevallen wordt alleen als naam vermeld: (Niet openbaar).


Na het invullen van alle parameters kan op de Uitvoerenknop worden gedrukt.

Het enige wat moet worden aangegeven is de Titel van de publicatie.


Hierna kan worden gekozen voor direct verzenden naar Genealogie Online of voor later verzenden:Wanneer gekozen wordt voor direct verzenden, moet uiteraard een verbinding met Internet beschikbaar zijn.

Wanneer er niet direct wordt verzonden, kan dit op een later tijdstip nog gebeuren m.b.v. de knop  op het hoofdscherm.


Het verzenden naar Genealogie Online


Met het volgende scherm kan worden verzonden en kan de administratie van Genealogie Online publicaties worden aangepast:In de linkerkolom wordt een begeleiding van de verzending gegeven. In het rechtergedeelte staat de bewaarde administratie van nog te verzenden en reeds verzonden publicaties.

Bij de te verzenden publicaties wordt vermeld: Titel, met Beelden, datum aanmaak en aanmaakcode.

Bij de verzonden publicaties: Titel, met Beelden, datum verzenden en publicatiecode.


Allereerst wordt de actie gekozen.


Zend een nieuwe publicatie

U kiest deze actie wanneer de gemaakte publicatie nog nooit naar Genealogie Online is verzonden.

Wanneer voor de eerste keer een publicatie wordt gezonden moet een aantal gegevens worden meegegeven:
- naam van de inzender

- geslacht van de inzender en

- e-mailadres van de inzender. Via dit adres wordt een acceptatiemail gestuurd.

Deze gegevens worden door Geneaal onthouden voor een volgende verzending.


Wijzig een reeds gezonden publicatie

Wanneer van een reeds gezonden een publicatie een nieuwe versie gemaakt is, dan moet deze actie worden gekozen. Omdat publicaties op Genealogie Online worden geïdentificeerd met een z.g. publicatiecode, is het noodzakelijk om deze mee te geven met de verzending van een wijziging van een publicatie. Geneaal onthoudt alle codes die door haar werden verzonden.

N.B. Wanneer een publicatie moet worden ge-update die rechtstreeks aan Genealogie Online is aangeboden, dan moet de betreffende code zelf worden onthouden en bij een wijziging in het scherm worden ingevoerd.


Verwijder een klaarstaande publicatie

Wanneer bij nader inzien een gemaakte publicatie toch niet naar Genealogie Online moet worden gezonden, kan deze uit de administratie worden verwijderd.

N.B. Wanneer eenmaal verwijderd, dan is deze niet meer terug te halen. Hij kan alleen weer opnieuw worden aangemaakt.


Verwijder een verzonden publicatie uit de administratie

Omdat men ook via de website van Genealogie Online publicaties kan verwijderen, is het soms nodig dat een verzonden publicatie daarna ook uit de administratie van Geneaal moet worden verwijderd.Ga naar de website van Genealogie Online

Het kiezen van deze actie roept direct de website van Genealogie Online op met behulp van de standaard internetbrowser.


De begeleiding links op het scherm leidt de gebruiker door het verzendproces. Dit wordt hier niet verder in detail weergegeven.


Tijdens het verzenden kunne gemakkelijk fouten ontstaan. Hiervan worden duidelijke meldingen gegeven. Deze zullen aangeven wat de remedie zal moeten zijn. Fouten in de internetverbinding leiden altijd tot het stoppen van het verzendproces.

Een andere keer kan het nog eens worden geprobeerd.

Een correct verzonden publicatie kan niet nog eens worden verzonden: hij wordt uit de administratie verwijderd.


N.B.  Een correct verzonden nieuwe publicatie behoeft op Genealogie Online vaak nog een paar instellingen, zoals het instellen van de startpunten (kwartierdrager, stamvader, stammoeder). Wanneer dit wordt ingesteld kunnen op Genealogie Online niet alleen de persoonsgegevens e.d worden bekeken maar ook rapporten, zoals kwartierstaat en genealogie.

N.B. Met de knop kan naar de begintoestand van het scherm worden teruggekeerd. Dit kan alleen wanneer het verzenden nog niet is begonnen.