Uitvoer naar personenlijst

Parent Previous Next

Deze uitvoervorm is alleen beschikbaar wanneer de uitvoersoorten genealogie, uitgebreide genealogie, parenteel, stamreeks, matrilineaire reeks of kwartierstaat  wordt gekozen.

In zulke gevallen worden alle personen die in de uitvoersoort voorkomen, in de personenlijst geplaatst.

De personenlijst kan dan weer als invoer dienen voor b.v. een plug-in.