De onthoudenlijst

Parent Previous Next

       personen naar de onthoudenlijst

       bewerken van de onthoudenlijst

       navigeren met de onthoudenlijst


Een centrale rol is binnen GENEAAL toebedeeld aan de z.g. onthoudenlijst. Dit is een lijst met namen van personen. Deze lijst wordt gebruikt :

voor het samenstellen van een relatie
bij het zoeken naar personen en relaties
bij het navigeren binnen een dossier

N.B. Wanneer de onthoudenlijst niet zichtbaar is, kan deze met de knop of met de sneltoets Ctrl-G worden opgeroepen.

Per persoon wordt vermeld: het persoonsnummer, de naam, (indien bekend) het geboorte- en sterfjaar en of de persoon één of meer relaties heeft.Plaatsen van personen op de onthoudenlijst

Personen kunnen op de lijst worden geplaatst door de knop:
  onder het persoons- of relatiegedeelte van het hoofdscherm.

Verder worden personen die het resultaat zijn van een zoekactie op deze lijst gezet en tenslotte wordt elke nieuw ingevoerde persoon ook op de lijst geplaatst.

Bewerken van de onthoudenlijst

Er kunnen namen binnen de lijst worden geselecteerd op de bekende Windows-manier:

eenmaal klikken selecteert de naam

een aantal opeenvolgende namen wordt geselecteerd door de eerste aan te klikken, dan de SHIFT- toets ingedrukt te houden, en de laatste te selecteren

een aantal, niet opeenvolgende, namen wordt geselecteerd door de eerste aan te klikken, dan de CTRL-toets ingedrukt te houden, en de rest aan te klikken

Met de knoppen onderaan het onthoudenscherm kunnen de volgende bewerkingen worden uitgevoerd:

Alle geselecteerde persoonsnamen worden uit de onthoudenlijst verwijderd.
Dit kan ook met de DELETE-toets.

Alle NIET geselecteerde persoonsnamen worden uit de onthoudenlijst verwijderd.
Sneltoets: Shift-DELETE.

De onthoudenlijst wordt leeg gemaakt: alle persoonsnamen worden uit de lijst verwijderd.
Sneltoets: Ctrl-DELETE

De onthoudenlijst wordt gesloten.

N.B.  Wanneer personen uit de onthoudenlijst worden verwijderd, dan worden ze NIET uit de database verwijderd!

Navigeren met de onthoudenlijst

De onthoudenlijst is erg handig om er aan aantal personen in op te slaan, en snel de gegevens van die personen in te zien. Men kan naar de gegevens van een persoon uit de onthoudenlijst gaan door dubbel te klikken op die naam of met de Enter-toets. De gewenste persoon uit de onthoudenlijst kan ook door middel van het toetsenbord worden gekozen met de pijltjestoetsen.
Verder kan men navigeren op de normale manier in het hoofdscherm, zie Hoofdscherm, navigeren.