Het navigeren door de gegevens

Parent Previous Next

Men kan op verschillende manieren door de genealogische persoonsgegevens 'wandelen':

(voor deze mogelijkheden moet het hoofdscherm actief zijn)
o   met de z.g. pijltjes-toetsen
o   door te gaan naar de partner of de kinderen
o   door te gaan naar de  ouders
o   door een andere relatie te kiezen

en verder
o   door gebruik van de onthoudenlijst
o   door gebruik van de personenlijst

o   door gebruik van de lijst speciale personen
o   door het gebruiken van de navigatieknoppen


Pijltjes-toetsen

Navigeren met behulp van de z.g. pijltjes-, PageUp-, PageDn-, Home- en End-toetsen:


-> (pijl naar rechts)

ga naar de volgende persoon

<- (pijl naar links)

ga naar de vorige persoon

PageUp

ga 10 personen verder

PageDn

ga 10 personen terug

Home

ga naar de eerste persoon

End

ga naar de laatste persoon


N.B. Men blijft hiermee altijd binnen de huidige familie!


Ga naar partner of kinderen

De relatiegegevens geven ook de mogelijkheid van navigeren door de gegevens:

Klikken op de voor- of achternaam: schakelt het persoonsgegevensgedeelte tussen de partners. Sneltoets: Ctrl-P

Klikken op één van de kinderen laat in het persoonsgegevensgedeelte de kindgegevens zien;
en dus eventueel ook de partner van dat kind.
Dit kan ook met het toetsenbord: Kies eerst het kind door (herhaald) Ctrl-K en geef daarna Enter.


Ga naar de ouders

Men kan naar de gegevens van de ouders door of op de naam van de vader of op de naam van de moeder te klikken! Dit kan zowel voor voor de ouders van de persoon als voor de ouders van de partner. Sneltoets: Ctrl-V resp. Ctrl-M.

N.B. De sneltoetsen gelden alleen voor de ouders van de persoon! Wil men naar één van de ouders van de partner dan moet eerst Ctrl-P worden gegeven.


Ga naar vorige of volgende relatie

Wanneer een persoon meer dan één relatie heeft kan m.b.v. de knoppen 
(Open vorige relatie)  Sneltoets: Ctrl-<
en
(Open volgende relatie)  Sneltoets: Ctrl->
de gegevens van de betreffende relatie worden opgeroepen.

N.B. Bij deze sneltoetsen wordt gebruik gemaakt van het kleiner dan en het groter dan - teken, en niet van de pijltjestoetsen!


Gebruik van de onthoudenlijst

Ook de onthoudenlijst kan ook gebruikt worden bij het navigeren. Men kan naar de gegevens van een persoon uit de onthoudenlijst gaan door dubbel te klikken op de naam van de persoon of, na selectie, de Enter-toets te gebruiken.


Gebruik van de personenlijst

De personenlijst is o.a. bedoeld om snel naar een persoon te springen waarvan de naam bekend is. De lijst geeft alle personen in de onderhavige familie op een te kiezen volgorde. Men kan naar de gegevens van een persoon uit de lijst gaan door dubbel te klikken op de naam van de persoon of, na selectie van de gewenste persoon,  de Enter-toets te gebruiken.


Gebruik van de lijst speciale personen

De lijst speciale personen is kan ook worden gebruikt om snel naar een persoon te springen die in de lijst staat. Men kan naar de gegevens van een persoon uit de lijst gaan door dubbel te klikken op de naam van de persoon of, na selectie van de gewenste persoon,  de Enter-toets te gebruiken.


Gebruik van de navigatieknoppen

De navigatieknoppen op het hoofdscherm laten toe om eerder bekeken persoonsgegevens nogmaals te bekijken:
er is een Terug-knop  (Sneltoets: F12)
en
een Heen-knop  (Sneltoets: Shift + F12).

Navigeren buiten de huidige familie

Wanneer wordt genavigeerd naar een persoon buiten de huidige familie dan wordt in eerste instantie de vraag gesteld:TIP: Bij bevestiging wordt naar de nieuwe familie omgeschakeld. Men kan voorkomen dat de vraag nogmaals wordt gesteld door vóór de bevestiging het betreffende vinkje te zetten.