Het afsluiten van Geneaal

Parent Previous Next

Algemeen

Bij het afsluiten van Geneaal wordt normaliter gecontroleerd of er een nieuwe versie van het programma beschikbaar is. Via het menu Versiecontrole in het menu Help is dit ook beschikbaar.


N.B. De controle op een nieuwe versie kan worden uitgeschakeld via Bijzondere functies, Algemeen.


Er zijn twee soorten vernieuwingen:


Een opwaardering van een bestaande hoofdversie; b.v. van 9.0 naar 9.1. Dit betreft een versie die meer functies beschikbaar stelt, maar waarvan de databaseopzet niet is veranderd vergeleken met de vorige subversie.

een nieuwe hoofdversie: b.v. van 8.0 naar 9.0. In dit geval zijn er nieuwe functies toegevoegd die een nieuwe opzet van de database vergen. er moeet bij installatie van de nieuwe versie altijd een conversie plaatsvinden van de database.

een nieuwe "build": de subversie blijft gelijk, maar het buildgetal wordt verhoogt: b.v. van 9.0(22) naar 9.0(26). er is meestal geen uitbreiding van functionaliteit, maar een correctie van ontdekte fouten.


Om de nieuwe versie van de eerste twee mogelijkheden te installeren is een bezoek aan de webpagina van Geneaal nodig. Omdat het hier gaat om nieuwe functies en uitbreidingen is het de gebruiker geraden deze eerst te bekijken. Daarna kan de nieuwe versie worden gedownload en geïnstalleerd.

Bij de laatste mogelijkheid verandert er niets aan de functionaliteit en kan direct de verbeterde versie worden gedownload.Nieuwe versie beschikbaar

Wanneer één van de eerste twee mogelijkheden aan de orde is volgt een scherm als:Er kan door het klikken op de blauwe link rechtstreeks naar de website worden "gesprongen".


Wanneer er een correctie-build beschikbaar is, dan wordt dit als volgt kenbaar gemaakt:
Na klikken op de Ja-knop wordt direct het downloadprogramma gestart:Met uitvoeren start de download.


N.B. De download kan alleen plaatsvinden als Geneaal is afgesloten!