De personenlijst

Parent Previous Next

       bewerken van de personenlijst

       navigeren met de personenlijst

       uitvoeren van de personenlijst


Binnen GENEAAL kan gebruik worden gemaakt van de z.g. personenlijst.

Deze lijst wordt gebruikt :
voor het zoeken naar gegevens van één of meer personen
bij het plaatsen van personen op de onthoudenlijst
bij het navigeren binnen een dossier
voor het weergeven van de resultaten van een selectie
voor het weergeven van de resultaten van een plugin


Bij de start van GENEAAL en bij het openen van een familie met de knop Familie... bevat de personenlijst alle personen uit de gekozen familie.

N.B. Wanneer tijdens navigeren naar een andere familie wordt gegaan, dan wordt niet automatisch de personenlijst gevuld met deze familie. Dit zou vervelend zijn wanneer de personenlijst het resultaat van een selectie zou bevatten.

N.B. Wanneer de personenlijst niet zichtbaar is, kan met de sneltoets Ctrl-L deze worden opgeroepen.

 


Per persoon wordt vermeld: het persoonsnummer, de voorna(a)m(en), roepnaam, patroniem, tussenvoegsels, achternaam, relaties, geboorte-/doopjaar, -plaats, overlijdens-/begraaf-/crematie-jaar en -plaats.

Wanneer er een selectie is dan toont de titel van de personenlijst:

N.B. De datums in de personenlijst worden op een wat andere manier weergegeven dan in het hoofdscherm. Deze weergave is geschikter voor het sorteren. De weergave is: eerst het jaartal, dan de maand en dan de dag, gescheiden door punten. De aanduidingen vóór, na en circa worden hier: <, > en ±, na de datum. Wanneer het een datum betreft vóór de jaartelling dan verschijnt vóór het jaartal een.

Bewerken van de personenlijst

Er kunnen personen binnen de lijst worden gemarkeerd op de bekende Windows-manier:

eenmaal klikken markeert de regel.

een aantal opeenvolgende personen wordt gemarkeerd door de eerste aan te klikken, dan de SHIFT-toets ingedrukt te houden, en de laatste te aan te klikken.


Met de knoppen onderaan het scherm kunnen de volgende bewerkingen worden uitgevoerd:

Alle gemarkeerde personen worden aan de onthoudenlijst toegevoegd. Dit kan ook met Ctrl-O.


Er wordt een submenu getoond voor de keuze van de volgorde. Dit kan ook met F2.
Het menu geeft de volgende mogelijkheden:


     


Klikken op één van de mogelijkheden sorteert de personenlijst op de gevraagde volgorde.

De kolom waarop is gesorteerd, wordt vet weergegeven en de kolomtitel begint met ».
TIP: Men kan overigens ook klikken op één van de titels van de kolommen van de lijst om een sorteeractie te starten (uitgezonderd de kolom tussenvoegsels en de kolom R).

N.B. bij het opnieuw starten van Geneaal wordt de vorige sorteervolgorde onthouden!

Wanneer de personenlijst het resultaat van een selectie laat zien, kan men door personen te markeren en daarna deze knop te gebruiken deze gemarkeerde verwijderen uit de lijst (dus NIET uit de database!).


Met deze knop kan de gehele personenlijst worden leeggemaakt.


De personenlijst wordt gesloten.


Navigeren met de personenlijst

Men kan snel de gegevens van  personen in  zien  door dubbel te klikken op die naam of met behulp van de Enter-toets.
De gewenste persoon uit de personenlijst kan met de muis worden aangewezen, maar ook door middel van het toetsenbord worden geselecteerd met de pijltjestoetsen.

TIP: Een snelle manier om de gewenste naam te zoeken is: type de eerste letters van de naam: er wordt dan snel gesprongen naar de eerstvolgende regel, waarop de naam voorkomt. Dit werkt voor elke sorteervolgorde! B.v. wanneer de lijst op volgorde van achternaam wordt weergegeven, dan worden de ingetypte letters beschouwd als de beginletters van de gezochte achternaam. Bij volgorde van patroniem, worden de ingetypte letters beschouwd als eerste letters van het gezochte patroniem, enzovoorts.
De ESC-toets keert terug naar de eerste regel en geeft de mogelijkheid om weer een nieuwe zoekactie te starten.

Verder kan men navigeren op de normale manier in het hoofdscherm, zie Navigeren door de gegevens.

Uitvoeren van en naar de personenlijst

De personen van de personenlijst kunnen met hun gegevens worden uitgevoerd door in het uitvoerscherm te kiezen voor Personenlijst.


Daarnaast kan in het uitvoerscherm voor bepaalde uitvoersoorten worden gekozen voor uitvoer NAAR de personenlijst. Wanneer b.v. voor het aanmaken van een genealogie wordt gekozen voor uitvoer naar de personenlijst, worden alle personen die in de genealogie voorkomen in de personenlijst geplaatst.

Via plugins kunnen b.v. bewerkingen op de personenlijst worden gedaan.