De lijst speciale personen

Parent Previous Next

       bewerken van de lijst speciale personen

       navigeren met de lijst speciale personenBinnen GENEAAL kan gebruik worden gemaakt van de z.g. lijst met speciale personen.

Deze lijst wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens van speciale, interessante personen, b.v. stamhouders. Binnen een dossier, en zelfs binnen families kunnen interessante personen  voorkomen. Om te voorkomen dat deze telkens weer moeten worden opgezocht, kunnen ze worden opgeslagen in deze lijst.

N.B. Wanneer de lijst niet zichtbaar is, kan met de knop of sneltoets Ctrl-S deze worden opgeroepen.

 


Per persoon wordt vermeld: het persoonsnummer, de naam, de betreffende familie en opmerkingen over de persoon.

Bewerken van de lijst speciale personen

Er kunnen personen binnen de lijst worden gemarkeerd op de bekende Windows-manier:

eenmaal klikken markeert de regel.

een aantal opeenvolgende personen wordt gemarkeerd door de eerste aan te klikken, dan de SHIFT-toets ingedrukt te houden, en de laatste te aan te klikken.


Met de knoppen onderaan het scherm kunnen de volgende bewerkingen worden uitgevoerd:

De gemarkeerde regel kan worden bewerkt. Dit kan ook met Ctrl-E. Er volgt een bewerkingsscherm
De eerste twee items (Nummer en Naam) kunnen niet worden gewijzigd.

De velden Familie en Opmerking wel.


Het gemarkeerde item wordt verwijderd na een positief beantwoorde bevestigingsvraag:Er wordt een submenu getoond voor de keuze van de volgorde. Dit kan ook met F2 of door rechts te klikken in de lijst.
Het menu geeft de volgende mogelijkheden:


     


Klikken op één van de mogelijkheden sorteert de lijst op de gevraagde volgorde.

TIP: Men kan overigens ook klikken op één van de titels van de kolommen van de lijst om een sorteeractie te starten.

De lijst met speciale personen wordt gesloten.


Navigeren met de lijst speciale personen

Men kan snel naar de gegevens van  persoon gaan  door dubbel te klikken op die naam of met behulp van de Enter-toets.
De gewenste persoon uit de lijst kan met de muis worden aangewezen, maar ook door middel van het toetsenbord worden geselecteerd met de pijltjestoetsen.

Tip: Een snelle manier om de gewenste naam o.i.d. te zoeken is: type de eerste letters van de naam: er wordt dan snel gesprongen naar de eerstvolgende regel, waarop de naam voorkomt. Dit werkt voor elke sorteervolgorde! B.v. wanneer de lijst op volgorde van achternaam wordt weergegeven, dan worden de ingetypte letters beschouwd als de beginletters van de gezochte achternaam. Bij volgorde van patroniem, worden de ingetypte letters beschouwd als eerste letters van het gezochte patroniem, enzovoorts.
De ESC-toets keert terug naar de eerste regel en geeft de mogelijkheid om weer een zoekactie te starten.