GENEAAL: de eerste keer

Parent Previous Next

Wordt Geneaal voor de eerste keer gestart (of de eerste keer na het opwaarderen naar een nieuwe versie) zal een unieke code naar de Geneaal-server worden gestuurd. Hierin worden geen persoonlijke informatie van gebruiker of van de PC opgenomen.

Dit overzenden wordt als volgt aangekondigd:Klik op OK.

Wordt er van een firewall gebruikgemaakt, dan moet de gebruiker mogelijk toestemming geven voor de verzending.

Is de verzending gelukt, dan wordt dit scherm bij verder het gebruik van de huidige versie niet meer weergegeven.


Mocht het zenden niet lukken (b.v. omdat geen internetverbinding beschikbaar is), dan zal dit bij de volgende start weer worden geprobeerd.Wanneer GENEAAL na de installatie voor de eerste keer wordt gestart, zal er in de meeste gevallen nog geen dossier met gegevens bestaan.
(Dit kan overigens wel het geval zijn wanneer er een nieuwe versie van GENEAAL wordt geïnstalleerd en er al gegevens van een vorige versie aanwezig zijn.)

Een eerste start geeft het volgende (vrijwel lege) hoofdscherm:


Eerst moet er een dossier worden gemaakt, of er moet met een bestaand dossier worden gekoppeld:
Drukken op de knop Dossier...   geeft de mogelijkheid om:
   met de knop    een nieuw dossier aan te maken: zie dossier aanmaken of
   met de knop    met een bestaand dossier te koppelen: zie koppelen met een dossier

Nadat een dossier bekend is moet deze worden geopend (zie openen dossier).

Er kunnen pas personen worden ingevoerd wanneer er ook tenminste één familie bestaat. Bij een bestaand dossier zullen er families aanwezig zijn. Bij een net aangemaakt dossier dus nog niet.
Drukken op de knop Familie... de mogelijkheid om:
   een familie te openen, zie: open een familie of
   een familie aan te maken met de knop , zie maak een nieuwe familie


Een andere mogelijkheid is dat er wel een reservekopie van een dossier bestaat. Dan kan deze worden ingelezen via Bijzondere functies, Reservekopie inlezen. Zie aldaar.

Deze situatie doet zich b.v. voor als Geneaal naar een andere computer moet worden overgebracht. Zie: overzetten op een andere PC.