Overzetten naar andere PC

Parent Previous Next

Geneaal overzetten naar een andere PC


Er zijn twee manieren om Geneaal met de gebruikte dossiers over te zetten naar een andere computer:


 Handmatig overzetten

 Overzetten m.b.v. reservekopieën


N.B. Het beste is om ervoor te zorgen dat op de huidige machine de laatste versie van Geneaal is geïnstalleerd.

Wanneer dat niet het geval is, zorg er dan voor dat op de nieuwe PC dezelfde versie wordt geïnstalleerd als op de machine waarvan Geneaal afkomstig is.


Handmatig overzetten


1.

Maak kopieën van alle dossiermappen.

De plaatsen waar de mappen zijn opgeslagen worden weergegeven in het dossierscherm:N.B. De kopieën moeten ook de submap Documenten-Afbeeldingen (met alles wat daarin zit) bevatten.


2.

Maak eventueel een kopie van alle instellingen van Geneaal.

N.B. Voor elke gebruiker/inlognaam onder Windows zijn er afzonderlijke instellingen van Geneaal.


N.B.2. Wanneer er weinig belang wordt gehecht aan de diverse instellingen (ze worden weer weggeschreven wanneer ze weer worden ingesteld op de nieuwe PC) dan kan deze stap worden overgeslagen.

Wanneer er echter plug-ins/sjablonen zijn gemaakt of aangepast dan moeten deze natuurlijk wel worden gekopieerd! Dit zijn bestanden met extensie: tpi, gpi, gsc en gsb.


De plaats waar deze instellingen worden opgeslagen door Windows verschilt per Windows-versie.

Voorbeelden:

Windows XP in de map:        C:\Documents and Settings\<gebruiker>\Application Data\Geneaal

Windows Vista, 7, 8:        C:\Gebruikers\<gebruiker>\ApData\Roaming\Geneaal

N.B. Voor <gebruiker> moet de gebruikersnaam (aanmeldnaam) worden ingevuld.


Alle bestanden in deze map moeten  worden gekopieerd, behalve het bestand Dossiers.ini.


3.

Installeer Geneaal op de nieuwe PC.

Gebruik hiervoor de zelfde versie als er op de oude PC stond. Een overgang naar een eventueel beschikbare nieuwere versie kan worden gedaan na het overbrengen van de dossiers.


4.

Kopieer elke dossiermap naar de nieuwe PC.

Doe dit gemakshalve in een map met de zelfde naam als op de oude PC.


5.

Koppel in Geneaal de in stap 4 gekopieerde dossiermappen.

Het koppelen gaat als volgt:

- start Geneaal.

- klik op de knop Dossier (Ctrl-D) : en daarna op de knop Koppel met ... :Nu verschijnt:Vul de naam van het dossier in en kies met de knop Kies een map ... de dossiermap die gekopieerd is in stap 4.

Sluitaf met de klaarknop .


Nu is Geneaal bekend met het dossier.

Het gekoppelde dossier kan nu worden geopend (weer met de knop . Na het kiezen van dit dossier, moet nog een familie worden gekozen met de knop .


Herhaal deze stappen voor elk dossier dat beschikbaar is.
Overzetten m.b.v. reservekopieën


1.

Open het betreffende dossier.


2.

Maak een reservekopie van het dossier.

Ga daarvoor naar Bijzondere functies (knop ) en kies voor Reservekopie Maken.

Maak eerst een kopie van de genealogische gegevens inclusief de opgeslagen teksten en foto's:Vul de juiste map in voor de reservekopie!

Omdat de optie met teksten en foto's is gekozen kan dit een vrij grote kopie worden, die mogelijk ook veel tijd vergt.


N.B. Wanneer er meerdere dossiers bestaan dan moeten de stappen 1 en 2 worden gedaan voor elk dossier!


3.

Maak een reservekopie van de plug-ins, Geneaal-sjablonen en instellingen.


Kies daarvoor Bijzonder functies, Reservekopie Maken, Reservekopie van plug-ins ...:N.B. De map mag dezelfde zijn als die bij de kopie van de gegevens.


4.

Installeer Geneaal op de nieuwe PC.

Gebruik hiervoor de zelfde versie als er op de oude PC stond. Een overgang naar een eventueel beschikbare nieuwere versie kan worden gedaan na het overbrengen van de dossiers.


5.

Lees de reservekopie met de gegevens in.

Open Geneaal. In het hoofdscherm wordt aangegeven dat er nog geen dossiers bekend zijn.

Ga naar Bijzondere functies (knop ) en kies voor Reservekopie inlezen.N.B.  Vul voor de naam van de map in waar de reservekopie zich nu bevindt. Dit kan een andere zijn dan op de oude PC.


Start het inlezen m.b.v. de uitvoerenknop .


Na de vraag of er echt moet worden ingelezen bevestigend te hebben beantwoord, volgt:Kies de juiste kopie en gebruik de uitvoerenknop.


Vervolgens moet u bevestigen dat de betreffende dossier wordt aangemaakt:Hierna moet worden aangegeven in welke Windowsmap het dossier moet worden opgeslagen:

(Er kan eventueel aan nieuwe map worden aangemaakt)Hierna worden de genealogische gegevens en de documenten en afbeeldingen ingelezen.

Nu is Geneaal bekend met het dossier.


N.B. Herhaal deze stappen voor elk dossier waarvan een reservekopie beschikbaar is.

         Doe dit nu, voordat er een dossier wordt geopend!

         Wanneer een dossier geopend is kan er alleen een kopie van het geopende dossier worden ingelezen.        

       


6.

Lees de reservekopie van de plug-ins, Geneaal-sjablonen en instellingen in.

Ga naar Bijzondere functies (knop ) en kies voor Reservekopie inlezen

Stel als volgt in:Start het inlezen m.b.v. de uitvoerenknop .


Na de vraag of er echt moet worden ingelezen bevestigend te hebben beantwoord, volgt:Kies de juiste kopie en gebruik de uitvoerenknop.