Een reservekopie maken of inlezen

Parent Previous Next

       reservekopie maken

       reservekopie inlezen


Maken van een reservekopie van het dossierHet is erg verstandig om van tijd tot tijd een reservekopie te maken. GENEAAL kan drie soorten kopieën maken: van de genealogische gegevens, van het deel  teksten en de foto's en van de plugins, Geneaalsjablonen en instellingen.
Geef op het scherm aan welke reservekopie moet worden gemaakt door het betreffende vakje aan te vinken. Het maken van een reservekopie van de genealogische gegevens is het belangrijkste. Het beste systeem is om b.v. eens per week een reservekopie te maken op een diskette (of ander extern medium). Gebruik hiervoor b.v. vijf diskettes die bij toerbeurt roulerend voor de reservekopie worden gebruikt. Men heeft dan altijd de beschikking over een kopie van het werk van vijf weken.

Er kan natuurlijk ook gebruik worden gemaakt van een mogelijk standaard op de PC geïnstalleerde back-up- procedure. In dat geval moeten de Windows-mappen waarin de dossiers zijn opgeslagen worden aangemeld bij het gebruikte back-up-programma.

Een reservekopie van de teksten en foto's kan natuurlijk ook op b.v. een USB-stick worden. Maak op regelmatige tijden, en zeker nadat er veel aan de teksten en foto's is gewijzigd, een kopie op de harde schijf in een aparte map, op een USB-stick of op een externe harde schijf..

Aangegeven moet worden naar welke Windowsmap de kopieën moeten worden geschreven. Men kan dit zelf in vullen in het vak, of men gebruikt de knop Kies een map ...
Druk op de knop Uitvoeren. Wanneer er al een kopie in de aangegeven map zit wordt gevraagd of deze moet worden overschreven, let hierbij goed op  voor toestemming te geven om te overschrijven! Wanneer er geen zekerheid is, kies dan voor Annuleren!


N.B. Vanaf versie 9.0 worden reservekopieën niet meer gemaakt volgens een intern formaat van Geneaal, maar zijn de kopieën z.g. zip-bestanden. Deze kunnen ook buiten Geneaal worden gelezen. Dit betekent dat kopieën van voor versie 9.0 niet meer door Geneaal kunnen worden ingelezen! Dit kan gevolgen hebben bij de migratie van Geneaal naar een andere (nieuwe) PC. Zie hier voor het overzetten van Geneaal naar een andere PC.


Klik voor het maken van de reservekopie op (de Uitvoerenknop).


Inlezen van een reservekopie in het dossierHet scherm voor het inlezen van een reservekopie lijkt sterkt op die voor het schrijven van een reservekopie. Er moet worden aangeven waar de in te lezen kopie zich bevindt. Ook moet worden aangegeven welke kopie moet worden ingelezen door het aanvinken ervan.
Typ het pad naar de Windowsmap in of gebruik de knop Kies een map .... Gebruik dan de knop Uitvoeren.
Omdat het inlezen alles wat nu in het dossier zit overschrijft, wordt duchtig gevraagd of het inlezen wel de bedoeling is!


Er is een keuze voor het inlezen van de soort kopie. Nieuw in versie 6 is de keuze om ook het logbestand, dat bij het maken van een reservekopie is gemaakt, ook in te lezen. Wanneer dat wordt gedaan, dan is zeker een gedeelte van de log niet meer aanwezig. Dit betekent dat ook de bewerkingen die ná het maken van de reservekopie gedaan zijn, niet meer zijn terug te lezen, en dus ook niet meer met de hand kunnen worden ingebracht om e.e.a. weer bij te werken!

Maar soms is er geen keuze, b.v. na een crash van de PC.


Klik voor het inlezen van de reservekopie op (de Uitvoerenknop).