Het herstructureren van een dossier

Parent Previous Next

Herstructureren van een dossierHet herstructureren van een dossier is nuttig wanneer er veel relaties of personen zijn verwijderd uit de families binnen het dossier: de vrijgekomen ruimte wordt dan weer in gebruik gesteld voor opslag van nieuwe gegevens.
Er zijn geen extra gegevens in te voeren. Wel is het erg nuttig om eerst een reservekopie te maken! Herstructureren kan fout gaan, b.v. wanneer niet van tijd tot tijd de database wordt gecontroleerd.


Druk op de Uitvoerenknop .