Het wijzigen van familie-aanduidingen en -namen

Parent Previous Next

Wijzigen van familie-aanduidingen en familienamenEr is een onderscheid tussen de aanduidingen van families zoals die in GENEAAL verschijnen (b.v. in het scherm voor het openen van een familie) en de echte familienamen, die onder andere gebruikt worden bij het zoeken. Het verschil betreft voornamelijk de tussenvoegsels. Soms kan het ook gaan om speciale tekens die in een achternaam voorkomen, maar die niet in een keuzemenu kunnen worden gebruikt. In bovenstaand voorbeeld gaat het om een tussenvoegsel.

N.B. Men kan voor elke familie uit dit dossier de aanduidingen en achternamen in één keer instellen.


De instellingen worden van kracht na klikken op de Uitvoerenknop