Met logbestanden werken

Parent Previous Next

Logbestanden bewerkenEr zijn vier bewerkingen mogelijk:
Instellen logging
Met het vinkje Alle genealogische bewerkingen in dit dossier vastleggen in een logbestand wordt het loggen aan of uitgeschakeld.

Standaard staat deze optie uit.

Een logbestand bekijken
Kies uit de lijst met Aanwezige logbestanden een bestand en geef Uitvoeren

Een voorbeeld van een stukje logbestand:


Alle velden worden hier weergegeven op een aantal regels. De regel begint met een aanduiding welke waarden worden weergegeven. Dit zijn afkortingen van de velden zoals ze ook in de schermen bewerken personen en - relaties voorkomen. De waarden starten na het "$"-teken. In de regel worden de velden gescheiden door een komma. Tekst van variabele lengte wordt ingesloten door twee "#". Door de log afgebroken stukken tekst worden aangegeven met een "|".
Een aanwezig vinkje bij een veld wordt weergegeven door True, een afwezig vinkje door False.

Invoegen van een bericht
Men kan handmatig een eigen bericht invoegen. Type dit bericht in het vak Voeg een bericht toe en geef Uitvoeren .
Dit handmatig invoeren kan handig zijn, om b.v. in de log een aantekening op te nemen als "tot hier verwerkt in de publicatie in Veluwse Geslachten".

Herstarten van het logbestand
Wanneer de log te groot dreigt te worden kan met het vinkje Start een nieuw logbestand de huidige log worden gesloten en een nieuwe worden geopend. De afgesloten log zal de volgende keer in de lijst met logbestanden verschijnen. Hij kan hier, na geselecteerd te zijn, worden bekeken.