Functieknoppen van het hoofdscherm

Parent Previous Next

       menubalk

       algemene functieknoppen

       functieknoppen persoonsgegevens

       functieknoppen relatiegegevens


In het hoofdscherm staat bovenin de menubalk. Daaronder de balk met algemene functieknoppen.  Onder het persoonsgedeelte bevindt zich een rij met functieknoppen voor de persoonsgegevens. Onder het relatiegedeelte bevindt zich een dergelijke balk voor het werken met relatiegegevens.
Elk van deze elementen wordt hieronder besproken.

N.B. Bijna altijd is er een sneltoets beschikbaar die kan worden gebruikt i.p.v. met de muis de knop te bedienen.


De menubalk


Het gebruik van de menubalk is zoals gebruikelijk bij Windows-programma's.


Er zijn de volgende menu's:

Bestand:

submenu's:

Dossier ...

Gelijk aan de knop Dossier...
Familie ...

Gelijk aan de knop Familie...
Exit

Verlaat het programma


Schermen

submenu's:

Groter afbeelden


Kleiner afbeelden


De schermen worden groter afgebeeld: de tekst ook.


De schermen worden kleiner afgebeeld: de tekst ook.

Plaatsen

submenu's:

Nieuwe plaats ...

Gelijk aan de knop Voeg nieuwe plaats in
Bewerk plaats ...

Gelijk aan de knop Wijzig plaatsgegevens


Zoeken

submenu's:

Zoek persoon of relatie ...

Gelijk aan de knop Zoek een persoon of relatie
Selecteer personen ...        

Gelijk aan de knop Selecteer personen
Zoek verwantschap ...        

Gelijk aan de knop Zoek verwantschap


Uitvoer        

submenu's:

Maak uitvoer ...

Gelijk aan de knop Genereer uitvoer
Nieuwe notitie

Gelijk aan de knop Geef nieuwe notitie


Lijsten

submenu's

Personenlijst

Gelijk aan de knop Personenlijst
Losse gegevenslijst

Gelijk aan de knop Losse gegevenslijst
Onthoudenlijst

Gelijk aan de knop Onthoudenlijst
Lijst speciale personen

Gelijk aan de knop Lijst speciale personen


Extra

submenu's

Bijzondere functies

Gelijk aan de knop Bijzondere functies
Geopende vensters

Gelijk aan de knop Geopende Vensters
Plug-ins

Gelijk aan de knop Plug-in gebruiken
Sjabloontester

Start de Sjabloontester
Plug-in Compiler


Start de Plug-in-compilerGeneaal naar MS-Word

Start het programma om uitvoer naar MS-Word te converteren
Geneaal naar OO


Start het programma om uitvoer naar Open/LibreOffice te converteren

Help

submenu's:

Open helpinformatie

Gelijk aan de knop Helpinformatie
Nieuwe versie...

Hiermee kan men testen of er een nieuwe versie van Geneaal beschikbaar is.


Websites

submenu's:

diverse websiteadressen

Hiermee is snel toegang tot websites die gebruikt worden door de genealoog mogelijk. De websites worden geopend in de default webbrowser. Klikken geeft de lijst van adressen:
N.B. Webadressen kunnen uit de lijst worden verwijderd met behulp van Bijzondere Functies, Algemene instellingen.


N.B.2. Men kan websites toevoegen door vanuit de browser het adres van de website te schuiven naar de menubalk:

(klik links op het icoontje voor het adres, houdt de linker knop ingedrukt en schuif naar de menubalk van Geneaal):


Algemene functieknoppen: van links naar rechts:


Dossier... . Hiermee kan een dossier worden geopend, een nieuw dossier worden gemaakt of met een bestaand, niet bij Geneaal bekend, dossier worden gekoppeld.
Zie Dossiers en families Sneltoets: Ctrl-D.

Familie... . Hiermee kan een familie worden geopend, een familie worden verwijderd, of een nieuwe familie worden ingevoegd.
Zie Dossiers en families Sneltoets: Ctrl-F.


Zoek een persoon of relatie. Opent een uitgebreide zoekmogelijkheid. Sneltoets: Ctrl-Z.


Zoek verwantschap. Geeft de mogelijkheid om verwantschap tussen twee personen te bepalen. Sneltoets: F11.


Selecteer personen. Dit opent  uitgebreide selectiemogelijkheden. Sneltoets: F7.


Voeg nieuwe plaats in. Zie Invoeren en bewerken van plaatsen. Sneltoets: F9.

Wijzig plaatsgegevens. Zie Invoeren en bewerken van plaatsen.Sneltoets: F10.


Genereer uitvoer. Dit opent  uitgebreide uitvoermogelijkheden. Sneltoets: Ctrl-U.

Open notitie. Opent een nieuwe notitie. Sneltoets: Ctrl-N.


Maak personenlijst zichtbaar. Dit opent een apart scherm met de personenlijst. Sneltoets: Ctrl-L


Maak losse gegevens zichtbaar. Dit opent een apart scherm met de losse gegevens. Sneltoets: F4


Maak onthoudenlijst zichtbaar. Dit opent een apart scherm met de onthoudenlijst. Sneltoets: Ctrl-G


Maak lijst speciale personen zichtbaar. Dit opent een apart scherm met de lijst speciale personen. Sneltoets: Ctrl-S


N.B. Bovenstaande vier knoppen hebben twee standen: normaal en "ingedrukt". Deze laatste stand geeft aan dat het betreffende scherm geopend is.


TIP: Wanneer één van de vier laatst genoemde schermen wel geopend is, maar niet (geheel) zichtbaar, dan kan men via de knop geopende vensters op het betreffende venster klikken: het scherm zal dan zichtbaar worden.


Voer bijzondere functie uit:

        Algemene instellingen veranderen

        Extra velden en secties instellen

        Lees GedCom-bestanden in
        Vergelijk gegevens in twee dossiers
        Controleer de genealogische gegevens op mogelijke fouten
        Wijzig adresgegevens t.b.v GedCom-uitvoer en stel parameters in voor GedCom-invoer
        Wijzig tekstdelen die gebruikt worden voor de uitvoeropmaak
        Wijzig schermkleuren en -instellingen en het uiterlijk van de uitvoer
        Wijzig familie- en achternamen in een dossier
        Herstructureer een dossier nadat er veel personen, relaties of losse gegevens zijn verwijderd
        Maak een reservekopie
        Lees een reservekopie in
        Stel de logbestand(en) in en bekijk ze

Zie Bijzondere functies Sneltoets: F2.

Open helpinformatie. Opent dit helpbestand. Sneltoets: F1.

.


Plug-in gebruiken. Opent plug-in-scherm

Genealogie Online. Roep het scherm op waarmee publicaties naar Genealgoie Online kunnen worden gezonden. Zie: Genealogie Online.


Geopende vensters. Geeft een lijstje van, binnen GENEAAL, geopende vensters. Door te klikken op één van de namen, wordt het venster getoond. Dit is vooral handig wanneer er veel vensters zijn geopend en het computerscherm niet zo groot is dat alle vensters naast elkaar kunnen worden geplaatst. Sneltoets: Ctrl-QTIP:  Deze functieknoppenbalk kan worden verplaatst: Pak de balk bij het begin met de muis en sleep hem van zijn plaats. De balk verandert dan in een zelfstandig schermpje, dat overal op het scherm kan worden geplaatst:


               

Hierdoor wordt het hoofdscherm nog kleiner, wat voordelig kan zijn op een kleine monitor. Zie ook: Klein hoofdscherm

Het schermpje kan ook van vorm worden veranderd op de bekende manier: één van de zijkanten met de muis verplaatsen.

Dit schermpje kan ook weer terug worden geschoven: pak het met de muis in de titelbalk en schuif het terug naar zijn plaats in het hoofdscherm.


Functieknoppen persoonsgegevens:


Voer nieuwe persoon in, zie Invoeren en bewerken van persoonsgegevens. Sneltoets: Ctrl-I.

Wijzig persoonsgegevens, zie Invoeren en bewerken van persoonsgegevens. Sneltoets: Ctrl-E.

Bewaar persoonsgegevens op het klembord. Deze kunnen later worden ingevoegd bij een andere persoon. Sneltoets: F6.

Verplaats deze persoon naar andere familie. Hiermee wordt een persoon uit de huidige familie verwijderd en in een andere familie geplaatst. Sneltoets: geen.


Onthoud deze persoon: de persoon wordt op de onthoudenlijst geplaatst. Sneltoets: Ctrl-O.

Onthoud deze persoon: de persoon wordt op de lijst speciale personen geplaatst. Sneltoets: Ctrl-Alt-O.


Laat familiegebeurtenissen zien. Opent een scherm met daarin de belangrijkste familiegebeurtenissen van de persoon. Sneltoets: Ctrl-T.

Laat de vorige bekeken persoon zien. Telkens wanneer naar een volgende persoon wordt genavigeerd, wordt de laatst bezochte onthouden. Men kan de "weg terug" bewandelen door herhaald op deze knop te drukken. Sneltoets: F12.

Laat de volgende bekeken persoon zien. Telkens wanneer naar een volgende persoon wordt genavigeerd, wordt de laatst bezochte onthouden. Wanneer de "terug-knop" is gebruikt, kan men de "weg heen" weer bewandelen door herhaald op deze knop te drukken. Sneltoets: Shift + F12.


Functieknoppen relatiegegevens:


Open vorige relatie van de persoon. Voor andere navigatiemogelijkheden, zie: Navigeren. Sneltoets: Ctrl-<.

Open volgende relatie van de persoon. Sneltoets: Ctrl->.

Voer nieuwe relatie in, zie Invoeren en bewerken van relatiegegevens. Sneltoets: Ctrl-H.

Wijzig relatiegegevens, zie Invoeren en bewerken van relatiegegevens. Sneltoets: Ctrl-W.

Wijzig volgorde van de relaties van deze persoon. Sneltoets: F5.

Bewaar relatiegegevens op het klembord. Deze kunnen later worden ingevoegd bij een andere relatie. Sneltoets: F8.

Onthoud de partner: de persoon wordt op de onthoudenlijst geplaatst.