Het invoeren, bewerken en verwijderen van plaatsnamen

Parent Previous Next

Elk dossier heeft zijn eigen plaatsnamenlijst. Een plaatsnaam hoeft niet elke keer te worden ingetypt, maar kan in het algemeen worden gekozen uit een lijst. Dit geldt voor elk veld van het persoonsgegevensscherm, het relatiegegevensscherm en het losse gegevensscherm waar de knop   voorkomt.

Plaatsnamen in woonpl., opmerkingen, referenties en toevoegingen moeten wel worden ingetypt!


Voor het kiezen van plaatsnamen zie Kies plaatsnaam.

Achtereenvolgens wordt behandeld:
       de gegevens bij een plaatsnaam
       het invoeren van een nieuwe plaatsnaam
       het bewerken van een plaatsnaam
       het verwijderen van een plaatsnaam

Gegevens bij een plaatsnaam

De gegevens van een plaatsnaam omvatten:
  o  de naam
  o  de provincie
  o  het land

Alle drie de gegevens worden bij een uitvoer naar een GEDCOM-bestand meegegeven. Ook bij de import van een GEDCOM-bestand worden zij weer ingelezen.
N.B. Niet elk genealogieprogramma gaat op deze manier om met de gegevens bij een plaatsnaam. Soms komt men voor verrassingen te staan!


Bij uitvoer van GENEAAL wordt de provincie nooit uitgevoerd.
Het land wordt éénmaal per persoon uitgevoerd. Wanneer dus een persoon is geboren, gedoopt, getrouwd en overleden in Kaapstad (Zuid-Afrika), dan wordt alleen bij de geboorte vermeld dat Kaapstad in Zuid-Afrika ligt.
Opmerking 1. Het is gebruikelijk om het land wat het meest voorkomt niet in te typen. In vele gevallen zal dat Nederland zijn.
Opmerking 2. Bij plaatsen in de Verenigde Staten en Canada is het gebruikelijk om de staat voor het land te vermelden: b.v. Nevada, Verenigde Staten voor Las Vegas

Invoeren van een nieuwe plaatsnaam

Men komt bij het invoerscherm voor een nieuwe plaats met de knop Voer nieuwe plaats in   (Of met de sneltoets F9).

Dit levert het scherm:


Het invullen is recht toe rechtaan. In bovenstaand scherm is reeds een voorbeeld ingevoerd.

Bewerken van een plaatsnaam

Met de knop Wijzig plaatsnaamgegevens  ( of met de sneltoets F10) wordt het volgende scherm opgeroepen:


De procedure voor wijzigen van plaatsnamen bestaat uit de volgende stappen:

Kies plaats:

door op een plaatsnaam te klikken, wordt de plaats gekozen en de gegevens van die plaats getoond: in het voorbeeld: Osterholz-Scharmbeck

Verander de gegevens:

de velden Plaatsnaam, Provincie en Land kunnen gewijzigd worden;

Maak veranderingen definitief:

klik op de Uitvoerenknop, die hier heet: Maak de veranderingen definitief. Sneltoets: Ctrl-G.

N.B.Sluit af:

Doe dit voor eventueel meer dan één plaats: vergeet niet na elke verandering op de uitvoerknop te klikken of Ctrl-G te geven!

Klik op de Klaartoets.


Verwijderen van een plaatsnaam


Met de knop Verwijder deze plaats   op het scherm wijzig plaatsnaamgegevens wordt het volgende scherm opgeroepen:


Dit scherm biedt twee opties: de plaatsnaam geheel verwijderen, of vervangen door een andere.
N.B. Houdt er rekening mee dat overal waar deze plaatsnaam wordt gebruikt (bij persoonsgegevens, relatiegegevens en losse gegevens) de naam wordt gewist of veranderd!

Omdat dit een handeling is met grote gevolgen, wordt om een bevestiging gevraagd:


In de vraag wordt vermeld hoe vaak de plaatsnaam is gebruikt. Na beantwoorden met Ja wordt de wijziging doorgevoerd.