Het hoofdscherm

Parent Previous Next

               persoonsgegevens

               relatiegegevens


Wanneer het programma wordt gestart dan verschijnt eerst het welkomstscherm. Hierin is o.a. als informatie opgenomen de versie van het programma, b.v. V 8.0 (8) en de status van het starten: diverse meldingen verschijnen, b.v.

               programma initialiseren ...
               schermen creëren ...

Na enige tijd verschijnt het hoofdscherm:Het hoofdscherm kan ook ingesteld worden op een kleiner formaat (handig bij b.v. kleine notebooks).


Klein hoofdschermDe delen Algemene opmerkingen en Aantekeningen worden nu getoond onder het tabblad Extra informatie.

Dit kan worden ingesteld met Bijzondere functies, uiterlijk wijzigen.Het hoofdscherm heeft vier delen:

boven:

de menubalk en

de balk met de functieknoppen

links:

het deel met de persoonsgegevens met daaronder de balk met de knoppen voor het werken met personen

rechts:

het deel met de relatiegegevens met daaronder de balk met de knoppen voor het werken met relaties


Algemene informatie

Men kan de twee hoofddelen samen ook als een beknopte gezinskaart zien.

Voor beide schermdelen geldt dat wanneer de naam van de persoon in zwart is weergegeven, deze persoon of relatie niet wordt uitgevoerd: Niet uitvoeren is dan aangevinkt.

Men kan op verschillende manieren navigeren door de genealogische gegevens. Zie: Navigeren


TIP: Soms is een naam zo lang dat deze niet helemaal past in een vak. Wanneer men de muis op het betreffende vak plaatst, wordt de gehele naam zichtbaar.


De persoonsgegevens


In het linkerdeel, de persoonsgegevens, zijn de basisgegevens te zien die van een persoon zijn opgeslagen.
In dit weergegeven scherm zijn alle mogelijke gegevens ingevuld.
Sommige gegevens kunnen langer zijn dan kan worden weergegeven, dit ziet men aan het afbreken. Het is niet zo dat in de database deze gegevens ook afgebroken zijn!

Wanneer men met de cursor "over deze gegevens beweegt", ziet met de gegevens wel in zijn geheel weergegeven.
De gegevens dienen alleen als weergave: ze kunnen op dit scherm niet worden veranderd. Zie daarvoor: Bewerk Persoonsgegevens

Gegevens die niet direct zichtbaar zijn:
  De opmerkingen/referenties bij geboorte, doop, overlijden en begrafenis/crematie; en eventueel de algemene opmerkingen en de aantekeningen bij klein hoofdscherm.  
Zij kunnen worden ingezien door het tabblad Extra informatie aan te klikken. Ook extra velden worden hier getoond.
Wanneer er geen extra informatie is, dan is dit tabblad "gedimd", dus niet te bedienen.

  De titels van opgeslagen teksten en beelden e.d. zijn in een lijst zichtbaar. Er kan echter maar één beeld (in verkleinde vorm) tegelijkertijd worden getoond. Indien een beeld beschikbaar is dan wordt deze getoond rechts naast de persoonsgegevens. Dubbelklikken op het beeld toont deze vergroot.

Andere beelden en teksten kunnen worden bekeken  door op een titel uit de lijst te klikken (Sneltoets Ctrl-B). Dubbelklikken op de titel opent het beeld of de tekst in een apart scherm (Sneltoets Ctrl-Alt-B).

N.B. Wanneer een titel vetgedrukt is, dan wil dat zeggen dat het beeld in de uitvoer wordt opgenomen.

N.B.2. Wanneer een titel schuin gedrukt is, dan wordt het beeld in de uitvoer opgenomen als een klikbare link.Voorbeeld van een vergroting van een beeld:Met knoppen kan het beeld worden vergroot of verkleind.

De printknop maakt een afdruk op papier via een aangesloten printer':


De breedte van de afdruk kan worden ingesteld. De huidige printer wordt vermeld. Eventueel kan een andere printer worden gekozen.


Voorbeeld Extra informatie:
De relatiegegevens


In het deel relatiegegevens zijn alle basisgegevens te zien die van een relatie zijn opgeslagen. Net als bij de persoonsgegevens geldt dat sommige gegevens kunnen langer zijn dan kan worden weergegeven, dit ziet men aan het afbreken. Het is niet zo dat in de database deze gegevens ook afgebroken zijn!

Wanneer men met de cursor over deze gegevens gaat ziet met de gegevens wel in zijn geheel weergegeven.
De leeftijd die wordt aangegeven naast de huwelijksakte is de leeftijd van de persoon van het linkerdeel van dit scherm

De gegevens dienen alleen als weergave: ze kunnen op dit scherm niet worden veranderd. Zie daarvoor: Bewerk Relatiegegevens

Gegevens die niet direct zichtbaar zijn: De opmerkingen/referenties bij ondertrouw, kerkelijk huwelijk, huwelijk en scheiding. Zij kunnen worden ingezien door het tabblad Extra informatie aan te klikken. Ook extra velden worden hier getoond.
Wanneer er geen extra informatie is, dan is dit tabblad "gedimd", dus niet te bedienen.

Zowel het persoonsnummer van de echtgeno(o)t(e), als het nummer van de relatie worden weergegeven.


N.B. In de lijst met kinderen wordt door een "R" aangegeven dat het betreffende kind een relatie heeft. Bij meer dan één relatie wordt dit aangegeven door een cijfer vóór de "R", b.v. "2R".