Problemen en suggesties

Previous Next

Problemen

Ieder programma, hoe goed ook getest, bevat zeer waarschijnlijk nog fouten. Dit geldt zeker een programma als GENEAAL dat bestaat uit ruim 85.000 zelf geschreven regels.

Problemen kunnen worden gemeld bij de auteur:


Ir. G. van Binsbergen
George Breitnerstraat 9
8072 HM Nunspeet

Tel 0341-260443

Email: genealogie@gvanbinsbergen.org


De melding van problemen geschiedt bij voorkeur via email.

Vermeld altijd zoveel mogelijk informatie:
= de situatie waaronder de fout optreedt: Windows-versie, Geneaal-versie, hoeveelheid families, personen, relaties en losse gegevens,
= de laatste handelingen voordat de fout optreedt,
= een zo precies mogelijke beschrijving van de fout: verschijnselen, meldingen van GENEAAL e.d.,
= stuur zo mogelijk ook een afdruk van het scherm mee (liefst als ZIP-bestand).


Suggesties

Ook suggesties kunnen worden doorgegeven!
Wees hiermee niet te bescheiden! Alle suggestie, ideeën en wensen zullen worden bezien, een terugkoppeling wordt altijd gegeven. De beste zullen, voor zover mogelijk, worden geïmplementeerd.
Geef ook de suggestie, ideeën en wensen bij voorkeur via email door!


Vragen over de functionaliteit

Bekijk hiervoor eerst de Helpinformatie! Dit kan via de website (PDF) of in  Geneaal met de Helpknop.Bekijk ook regelmatig de website van GENEAAL voor nieuws:


www.gvanbinsbergen.org/geneaal