Verschillen met versie 9.0

Previous Next

Verschillen met versie 9.0


Veranderingen:Het overnemen van gegevens uit WieWasWie.nl is aangepast na een wijziging van de webpagina van de resultaten van een zoekactie op WieWasWie.


Alle schermen van Geneaal zijn nu schaalbaar. Men kan onafhankelijk van Windows de grootte van de schermen en dus de grootte van de weergegeven tekst instellen.


Gekoppelde documenten en afbeeldingen kunnen nu in soorten worden ingedeeld. De soorten zijn per gebruiker instelbaar. In de uitvoer van rapporten en documenten kan voor weergave van één of meer soorten worden gekozen, onafhankelijk van de instellingen voor weergave per document / afbeelding.


De import van GedCom-bestanden van andere genealogische programma's is op diverse punten uitgebreid. Ook specifieke, niet standaard, tags worden nu vaak herkend.


Vanaf versie 9.1 wordt na een versieverandering een unieke code naar de server van Geneaal gezonden. Er worden geen persoonlijke gegevens meegestuurd. Hierdoor kan een indruk worden verkregen van het aantal gebruikers van Geneaal.


In Geneaal kunnen nu ook relaties tussen personen van hetzelfde geslacht worden ingevoerd.


Geneaal is nu aangepast aan het gebruik op meerdere schermen.


Naar wens kunnen nu ook de privacy-instellingen bij een persoon worden gecontroleerd. Ook de aan de documenten/afbeeldingen gehechte soort kan worden gecheckt.

Bij het genereren van uitvoer kan nu flexibel worden ingesteld hoe met de privacy-waarden moet worden omgegaan.De map waar standaard de afbeeldingen en documenten worden opgeslagen kan nu vrij worden gekozen.Bij het zoeken naar personen kunnen nu ook z.g. "wild cards" worden gebruikt in de Exact-mode. In de uitvoer naar bestanden is er een nieuwe mogelijkheid om HTML te genereren voor mobiele apparaten.Er is een mogelijkheid voor het uitvoeren van gegevens naar een spreadsheet gerealiseerd. Deze komt in de plaats van de CSV-uitvoer.Bij het invoegen van afbeeldingen vanaf het klembord kan nu niet alleen de afbeelding worden bijgesneden maar ook worden gedraaid.Er is een mogelijkheid gerealiseerd om aan iedere gebruiker een mededeling te sturen.Bij het inlezen van een GedCom-bestand kan men nu instellen hoe de PLAC-regels moeten worden geïnterpreteerd.