De levensloop van GENEAAL

Previous Next

Wat is nieuw in versie 9.1 van GENEAAL?

Een aantal correcties in de sjablonen voor de kwartierstaat..

Checks op privacy-instelling zijn verbeterd.

Het overnemen van gegevens uit WieWasWie.nl is aangepast na een wijziging van de webpagina van de resultaten van een zoekactie op WieWasWie.

Alle schermen van Geneaal zijn nu schaalbaar. Men kan onafhankelijk van Windows de grootte van de schermen en dus de grootte van de weergegeven tekst instellen.

Gekoppelde documenten en afbeeldingen kunnen nu in soorten worden ingedeeld. De soorten zijn per gebruiker instelbaar. In de uitvoer van rapporten en documenten kan voor weergave van één of meer soorten worden gekozen, onafhankelijk van de instellingen voor weergave per document / afbeelding.

De import van GedCom-bestanden van andere genealogische programma's is op diverse punten uitgebreid. Ook specifieke, niet standaard, tags worden nu vaak herkend.

In Geneaal kunnen nu ook relaties tussen personen van hetzelfde geslacht worden ingevoerd.

De map waar documenten en afbeeldingen standaard worden bewaard, kan nu vrij worden gekozen.

Geneaal is nu aangepast aan het gebruik op meerdere schermen.

Bij het genereren van uitvoer kan nu flexibel worden ingesteld hoe met de privacy-waarden moet worden omgegaan.

Bij het zoeken naar personen kunnen nu ook z.g. "wild cards" worden gebruikt in de Exact-mode.


Wat was nieuw in versie 9.0 van GENEAAL?

Bij alle in te voeren datums kan nu  de betreffende kalender worden aangegeven. De standaardkalender is de thans gebruikte Gregoriaanse kalender. Hiervoor (in ieder geval vanaf 1581) werd de Juliaanse kalender gebruikt. Ook kunnen nu datums in de periode vóór Chr. worden gebruikt. Voor meer informatie over kalenders, zie hier.

Doordat deze toevoegingen in de structuur van de database moeten worden ingepast, is de database qua opzet veranderd. Hierdoor moet er van elk bestaand dossier een conversie plaatsvinden. Deze conversie gebeurt automatisch wanneer het dossier voor de eerste keer wordt geopend door Geneaal 9.0.

Bij de controlefunctie wordt nu ook gecontroleerd op het gebruik van de kalenders.

Er kunnen nu ook e-books worden gemaakt. Deze kunnen in een e-reader of in een iPod of iPad worden geladen. Hierdoor is het mogelijk om altijd de familiegegevens in een nette, doorzoekbare vorm bij zich te hebben.

Er zijn diverse kleine verbeteringen doorgevoerd.

Hieronder valt ook dat nu bij het uitvoeren van HTML-bestanden de aanwezige beelden automatisch worden geschaald naar een voor de browsers goede grootte. Dit bevordert de snelheid van laden van de webpagina's.

Geneaal is nu ook optimaal geschikt voor Windows 8.

Het maken en inlezen van reservekopieën is verbeterd. Er wordt nu gebruik gemaakt van ZIP-bestanden. De grens van 4 Gb per kopiebestand is opgeheven.

De mogelijkheid om afbeeldingen die van het Windowsklembord zijn gehaald kunnen nu worden bijgesneden. Dit is vooral handig bij het invoeren van akten van Family Search.

De afbeeldingen die gekoppeld zijn aan een persoon kunnen via het venster dat de vergroting laat zien, ook worden afgedrukt.

Bij het printen vanuit Geneaal wordt niet langer automatisch de standaardprinter gebruikt, maar kan worden gekozen uit de aanwezige printers.

Uitvoer kan nu door Geneaal naar Genealogie Online worden gezonden. Dit kan naar keuze met of zonder afbeeldingen.

Op het hoofdscherm is een menu "Websites" verschenen. Hiermee kunnen veel gebruikte websites gemakkelijk worden bezocht


Wat was nieuw in versie 8.0 van GENEAAL?

Er bestaat nu de mogelijkheid om de uitvoerdocumenten volledig in een vreemde taal op te stellen. Daarvoor heeft ieder in aanmerking komend tekstveld van een persoon- of relatierecord een aantal secties gekregen, waarin de gegevens in meerdere talen (maximaal 4) kunnen worden opgeborgen.

De gebruiker kan zelf velden definiëren voor personen en relaties. Ook deze velden kunnen secties bevatten.

Omdat dit een grote wijziging van de opzet van de database inhoudt, moet bij de eerste keer openen van een dossier een conversie worden gedaan. Deze conversie gebeurt automatisch.

Door de uitbreiding met secties en gebruikergedefinieerde velden zijn zowel de Sjabloontester als de Plug-in Compiler aangepast.

Er is de mogelijkheid om een complete naamlijst te generen van alle personen in een dossier. Dit is goed te gebruiken bij het vergelijken met jaarlijkse indices van genealogische bladen.

Het uiterlijk van verschillende schermen heeft een "face lift" ondergaan.

Men kan personen "een merkje" geven. Dit is handig om b.v. de stamlijn aan te geven in een genealogie.

De mogelijkheden voor het maken van een selectie is uitgebreid. Nu kan ook op doop- en crematie-/begrafenisgegevens worden geselecteerd.

Bij het afsluiten van Geneaal wordt gecontroleerd of er een nieuwe versie beschikbaar is. Deze test is uit te schakelen.


Wat was nieuw in versie 7.2 van GENEAAL?

Er is een mechanisme ingebouwd om zelf te programmeren z.g. plug-ins uit te voeren. Deze plug-ins zijn kleine programma's, geschreven in de taal PIPL (Plugin Programming Language). Voor het ontwikkelen en compileren is een speciale Plug-in Compiler beschikbaar. De gecompileerde plug-ins worden door GENEAAL uitgevoerd..

Er is voorzien in een lijst waarmee speciale personen b.v. de stamhouders, kunnen worden bewaard en beheerd.

Men kan vanuit een willekeurig ander programma een tekst, dat een persoonsnummer bevat, slepen naar het persoonsgedeelte van het hoofdscherm, waardoor de betreffend persoon wordt getoond. Dit is handig bij het bestuderen van o.a. plug-in-uitvoer, die vaak in HTML wordt geproduceerd.

Er kan nu niet alleen van een familie, maar ook van een dossier het totale bestand aan personen en relaties naar een GEDCOM-bestand worden geschreven.


Wat was nieuw in versie 7.1 van GENEAAL?

Het hoofdscherm kan nu in een verkleinde vorm worden weergegeven: dit is nuttig voor gebruik van Geneaal op de nieuwe netbooks, die een vrij klein scherm hebben.

Het uiterlijk van de Geneaal-schermen kan nu geheel vrij worden ingesteld: zowel de kleur van de schermen als de kleur van de teksten, opschriften als de invulvelden. Deze instellingen kunnen worden opgeslagen en weer opgeroepen.

In het hoofdscherm wordt bij de kinderen vermeld of zij een relatie hebben. Dit geldt ook voor de personen van de onthoudenlijst.

De sjablonen zijn zodanig uitgebreid dat zij geschikt zijn om documenten in een vreemde taal te kunnen maken.

Er worden sjablonen voor Franse en Engelse documenten meegeleverd.

Er kan nu worden geselecteerd op "gewijzigd tussen ... en ...".

Door de Bijzondere Functie, Dossier herstructureren worden nu de ongebruikte relatienummers weer bruikbaar.

In een notitie/uitvoerscherm kan op een gemakkelijker manier personen worden geselecteerd. Ook kunnen vanuit dit scherm de gegevens van een persoon naar het klembord worden geschreven.

Bij het invoegen van persoonsgegevens van het klembord in het scherm voor het wijzigen van persoonsgegevens kan worden gekozen voor totaal aanpassen of aanvullen van de bestaande gegevens.


Wat was nieuw in versie 7.0 van GENEAAL?

Er is een aantal nieuwe velden bij de persoonsgegevens beschikbaar: de aktedatums bij geboorte en overlijden en de tijdstippen van geboorte en overlijden kunnen worden ingevoerd; bijnamen kunnen worden opgeslagen.

Het aantal personen per familie is verhoogd van 9.999 tot 99.999

De relatietypen zijn uitgebreid met een type "onbekend" .

Relaties worden nu per dossier genummerd i.p.v. per familie.

Er kan worden nu bepaald of twee personen aan elkaar verwant zijn.

Er is in het hoofdscherm een menustructuur bijgevoegd. De knoppen uit de bovenste balk van het hoofdscherm kunnen flexibel worden geplaatst.

In de uitvoerschermen kan nu ook een RTF-bestand worden ingelezen. De tekst kan beter worden vormgegeven doordat fonts en kleuren kunnen worden ingesteld.

Uitvoer naar MS-Word, OpenOffice- en PDF-documenten is nu geïntegreerd.

De selectiemogelijkheid van personen is verder uitgebreid, zodat nu ook kan worden geselecteerd op niet of niet precies bekende geboorte- en overlijdensdata.

De personenlijst is uitgebreid met kolommen betreffende het overlijden van personen.

De personenlijst kan nu ook naar een CSV-bestand t.b.v. Excel worden uitgevoerd.

Gegevens van GenLias kunnen nu gemakkelijk naar het personenscherm of relatiescherm worden overgenomen.

Naast stamreeksen kunnen nu ook matrilineaire reeksen worden gegenereerd.

Bij het inlezen van GEDCOM-gegevens kan worden gekozen uit het automatisch invoeren van nog onbekende plaatsnamen of voor het begeleid invoeren ervan.

Er is een mogelijkheid ingevoegd om snel te controleren of er een nieuwe versie van Geneaal beschikbaar is.

Bladen van schema-uitvoer kunnen worden opgeslagen als bitmap-bestand. Deze bestanden kunnen gemakkelijk in documenten worden opgenomen.

Er zijn diverse kleine oneffenheden gladgestreken en cosmetische verbeteringen aangebracht.