Het maken van een selectie

Parent Previous Next

       selectieproces

       uitvoeren van selecties

       voorbeeld


Het selectieproces


Het selecteren van personen gebeurt door aan te geven waaruit en met welke voorwaarden moet worden geselecteerd. Na uitvoering van een selectie ontstaat er een groep personen als selectieresultaat. Deze groep kan weer worden onderworpen aan een selectie (selectie uit een bestaande selectie).
Ook kan een tweede selectie uit alle personen op andere voorwaarden worden toegevoegd aan of verwijderd uit het vorige selectieresultaat.

Dit geeft dus vier selectiesoorten:
   Selectie uit alle personen
   Selectie uit bestaande selectie
   Te selecteren personen toevoegen aan de bestaande selectie
   Te selecteren personen verwijderen uit de bestaande selectie

Men kan al deze soorten selecties uitvoeren op één familie of op alle families. Deze keuze van het selectiegebied maakt men bij het maken van de eerste selectie uit alle personen.

Een selectieresultaat wordt altijd geplaatst in de personenlijst.


Het uitvoeren van selecties


Een selectie wordt gestart door het gebruik van de knop Selecteer personen van het hoofdscherm. Ook kan F7 worden gebruikt. Dit geeft het volgende scherm:


Er zijn drie soorten parameters in te vullen:

1.

De soort selectie: één uit de vier mogelijkheden, maar begint altijd met de Selectie uit alle personen.

2.

Het gebied van de selectie: dit kan alleen worden gekozen bij de eerste selectie uit alle personen.

3-8.

De selectievoorwaarden.

Acht voorwaarden voor selectie kunnen worden ingesteld:

3.

de achternaam: geef ook aan of er met de exacte naam of met verwante namen moet worden gewerkt.

4.

na gekozen te hebben voor geboorte of doop: de plaats (in te stellen op de gebruikelijke manier via een plaatsnaamknop   ) en het tijdvak (in te stellen door het intypen van het beginjaar en het eindjaar). Ook kan worden geselecteerd op niet ingevuld of niet precies bekend van de datum.

5.

na gekozen te hebben voor overlijden of begr./crem. is de plaats en het tijdvak: deze net zo in te stellen als de geboorte/doop-voorwaarden.

6.

de plaats en het tijdvak waar een relatie is aangegaan: deze is net zo in te stellen als de geboortevoorwaarden.

7.

keuze of het veld Aantekeningen is ingevuld, keuze van personen naar aanleiding van het veld Afgerond (men kan kiezen uit personen die wel of juist niet zijn afgerond), keuze van personen die één of meer documenten of afbeeldingen hebben of personen wier gegevens zijn gewijzigd in een aan te geven tijdvak. .

8.

de uitzoekvoorwaarden: elk van de zes mogelijkheden kan aangevinkt worden. Eventueel kan een plaats worden gekozen. Daarnaast is er nog een extra voorwaarde die selecteert of er in een bepaalde plaats "iets moet worden gedaan".Geef met vinkjes aan welke selectievoorwaarden moeten worden gebruikt.
De selectie wordt met alle aangevinkte voorwaarden tegelijk gedaan. Het is niet noodzakelijk om alle vier voorwaarden in te vullen! Niet aangevinkte voorwaarden doen niet mee bij het selectieproces.


N.B. Wanneer bij de voorwaarden 4, 5 of 6 een vinkje wordt bij "plaats" wordt gezet, moet ook de plaats worden gekozen!

N.B.2 Wanneer bij één of meer van de uitzoekvoorwaarden een vinkje wordt geplaatst, behoeft niet persé een plaats gekozen te worden!

Start de selectie door op de de Uitvoerenknop.

Na enige tijd worden de resultaten zichtbaar in het venster van de personenlijst.

Na het uitvoeren van een selectie kan een volgende selectiestap worden uitgevoerd. Vul daartoe de nieuwe soort selectie en de nieuwe voorwaarden in en start weer deze stap.

Is de totale selectie gereed gebruik dan de Klaarknop om het venster te sluiten.


Selectievoorbeeld

Men wil weten welke personen met de naam van Binsbergen (of varianten daarvan) buiten Apeldoorn zijn gehuwd in het tijdvak 1800-1900.

Deze vraag is op te splitsen in twee selectiestappen:
a. Selecteer uit alle personen in alle families de personen met de naam Binsbergen, en gehuwd in het tijdvak 1800-1900
Ingevuld dus:


b. Verwijder uit deze selectie: alle personen in alle families met de naam Binsbergen, gehuwd in het tijdvak 1800-1900 in Apeldoorn
Ingevuld:


Het resultaat vindt men in de personenlijst: alle personen die van Binsbergen heten en BUITEN Apeldoorn gehuwd zijn in de periode 1800-1900: