Oude versies

Versie 9.0(43)

Ten opzichte van versie 8.0 is een aantal nieuwe zaken geïmplementeerd:

 • Bij alle in te voeren datums kan nu de betreffende kalender worden aangegeven. De standaardkalender is de thans gebruikte Gregoriaanse kalender. Hiervoor (in ieder geval vanaf 1581) werd de Juliaanse kalender gebruikt. Ook kunnen nu datums in de periode vóór Chr. worden ingevoerd.
 • Doordat deze toevoegingen in de structuur van de database moeten worden ingepast, is de database qua opzet veranderd. Hierdoor moet er van elk bestaand dossier een conversie plaatsvinden. Deze conversie gebeurt automatisch wanneer het dossier voor de eerste keer wordt geopend door Geneaal 9.0.
 • Nu elektronische boeken steeds meer worden gebruikt, is de mogelijkheid ingebouwd dat er "ebooks" kunnen worden gemaakt. Dit gebeurt in het epub-formaat, dat alle e-readers kunnen verwerken. Men kan onderscheid maken tussen een ebook voor een iPod of iPad (iBook) of ebooks voor andere ereaders.
 • Bij de controlefunctie wordt nu ook gecontroleerd op het gebruik van de kalenders.
 • Nu de website www.genLias.nl niet meer functioneert en gebruik moet worden gemaakt van de website www.wiewaswie.nl is ook het kopiëren van gegevens uit een webpagina aangepast aan deze situatie.
 • Er zijn diverse kleine verbeteringen doorgevoerd.
  Hieronder valt ook dat nu bij het uitvoeren van HTML-bestanden de aanwezige beelden automatisch worden geschaald naar een voor de browsers goede grootte. Dit bevordert de snelheid van laden van de webpagina's.
 • Het maken en inlezen van reservekopieën is verbeterd. Er wordt nu gebruik gemaakt van ZIP-bestanden. De grens van 2 GB per kopiebestand is opgeheven.
 • Er is nu de mogelijkheid om afbeeldingen die op het Windows-klembord zijn geplaatst bij te snijden. Dit is vooral handig bij het invoeren van afbeeldingen van akten van Family Search.
 • Bij het printen vanuit Geneaal wordt niet langer automatisch de standaaardprinter gebruikt, maar kan worden gekozen uit de aanwezige printers.
 • Uitvoer kan nu door Geneaal naar Genealogie Online worden gezonden. Dit kan naar keuze met of zonder afbeeldingen.
 • Op het hoofdscherm is een menu Websites verschenen. Hiermee kunnen veel gebruikte websites gemakkelijk worden bezocht.


Zie ook: Systeemeisen, Functies, Uiterlijk, Uitvoer en Downloaden.

© 2000 -  VBUSalgemene voorwaarden