Oude versies

Versie: 7.1 (2009.08.24)

In versie 7.1 is een aantal nieuwe zaken geïmplementeerd:

 • Het hoofdscherm kan nu in een verkleinde vorm worden weergegeven: De algemene opmerkingen en de aantekeningen verschijnen dan niet meer; ze worden weergeven m.b.v. de knop Opmerkingen, referenties, ... (Ctrl-A).
  Deze optie wordt ingesteld met Bijzondere Functies, Uiterlijk wijzigen. Ze is nuttig voor gebruik van Geneaal op de nieuwe netbooks, die een vrij klein scherm hebben.
 • Het uiterlijk van de Geneaal-schermen kan nu geheel vrij worden ingesteld: zowel de kleur van de schermen als de kleur van de teksten, opschriften als de invulvelden. Deze instellingen kunnen worden opgeslagen en weer opgeroepen. Zie Bijzondere functies, Uiterlijk wijzigen.
 • In het hoofdscherm wordt bij de kinderen vermeld of zij een relatie hebben. Dit geldt ook voor de personen van de onthoudenlijst.
 • De Geneaal-sjablonen zijn zodanig uitgebreid dat zij geschikt zijn om documenten in een vreemde taal te kunnen maken. Hiervoor zijn ook de instellingen in Bijzondere Functie, Tekstdelen wijzigen, uitgebreid.
  Er worden Geneaal-sjablonen voor Friese, Franse en Engelse documenten meegeleverd.
  Dank gaat uit naar José Couckuyt voor zijn hulp bij het opzetten van de Engelse en Franse sjablonen.
 • Er kunnen nu personen worden geselecteerd op "gewijzigd tussen ... en ...".
 • Voor MS-Word en OpenOffice wordt elk een sjabloon meegeleverd om A5-boeken te maken. Men kan nu in Bijzondere functies, uiterlijk wijzigen, het sjabloon voor de tekstverwerker aangeven.
 • Door de Bijzondere Functie, Dossier herstructureren, worden nu de ongebruikte relatienummers weer bruikbaar.
 • In een notitie/uitvoerscherm kan op een gemakkelijker manier personen worden geselecteerd. Ook kunnen vanuit dit scherm de gegevens van een persoon naar het Geneaal-klembord worden geschreven.
 • Bij het invoegen van persoonsgegevens van het Geneaal-klembord in het scherm voor het wijzigen van persoonsgegevens kan worden gekozen voor totaal aanpassen of aanvullen van de bestaande gegevens.
 • Er kan nu een gezinskaart worden gemaakt. De gezinskaart heeft een vaste opmaak.
 • In de personenlijst worden nu volledige datums weergeven i.p.v. alleen jaartallen.
 • In genealogieën, parentelen en kwartierstaten werd de achternaam van kinderen niet vermeld wanneer deze gelijk was aan de naam van de vader. In deze versie kan ervoor worden gekozen om altijd de achternaam te vermelden.
 • De gebruikte sjablonen voor het genereren van de uitvoer worden in het uitvoerscherm weergegeven. Vanuit dit scherm kunnen zij ook opnieuw worden gekozen.
© 2000 -  VBUSalgemene voorwaarden