Oude versies

Versie 8.0(44) (2012.06.06)

Ten opzichte van versie 7.1 is een aantal nieuwe zaken geĆÆmplementeerd:

 • Met behulp van de functie Bijzondere Functies kunnen secties (voor gegevens in meedere talen per veld) en extra te definiĆ«ren velden worden ingesteld. Wanneer dit niet wordt gedaan is er voor wat dit betreft geen verschil met versie 7.2.
  Men kan ook zoeken naar bepaalde inhoud van de ingestelde extra velden. Extra velden kunnen ook in de uitvoer worden opgenomen. Hiervoor moeten de betreffende Geneaal-sjablonen worden angepast.
 • Doordat deze toevoegingen in de structuur van de database moeten worden ingepast, is de database qua opzet veranderd. Hierdoor moet er van elk bestaand dossier een conversie plaatsvinden. Deze conversie gebeurt automatisch wanneer het dossier voor de eerste keer wordt geopend door Geneaal 8.
 • Bij de controlefunctie wordt nu ook gecontroleerd op het aantal dagen dat verloopt tussen overlijden en begraven of cremeren.
 • Er is de mogelijkheid om een komplete naamlijst te generen van alle personen in een dossier. Dit is goed te gebruiken bij het vergelijken van jaarlijkse indices van genealogische bladen.
 • Bij kwartierstaat en stamreeks wordt nu van de probant ook de relatie(s) vermeld en niet meer alleen de gegevens van de proband.
 • Het uiterlijk van Geneaal heeft een face lift ondergaan. De knoppen zijn wat groter geworden. Ook is op het hoofdscherm een tab-functie verschenen, waardoor verschillende tabbladen voor de basisgegevens en de Extra informatie (aanvullende gegevens) beschikbaar zijn. Door het tabblad Extra informatie is de knop "Geef opmerkingen, referenties, aantekeningen e.d." verdwenen. Deze informatie verschijnt nu op dit tabblad.
 • Wanneer de map Documenten en afbeeldingen van een dossier submappen heeft dan houdt Geneaal daar rekening mee.
 • Bij een persoon kan een merkje worden geplaatst. Hiermee kan b.v. een stamlijn worden gemarkeerd.
 • De selectiemogelijkheden zijn uitgebreid.
 • Er is een nieuwe soort tabbladen, niet alleen op het hoofdscherm, maar op alle plaatsen waar tabbladen werden gebruikt in 7.x, ingevoerd.
 • Er wordt bij het afsluiten van Geneaal gecontroleerd op nieuwe versies. Deze controle is aan en uit te schakelen.
© 2000 -  VBUSalgemene voorwaarden