Oude versies

Versie: 7.0 (2008.12.11)

In versie 7 is een aantal nieuwe zaken geïmplementeerd:

 • Er is een aantal nieuwe velden bij de persoonsgegevens beschikbaar: de aktedatums bij geboorte en overlijden en de tijdstippen van geboorte en overlijden kunnen worden ingevoerd; bijnamen kunnen worden opgeslagen.
 • Het aantal personen per familie is verhoogd van 9.999 tot 99.999.
 • Relaties worden nu niet meer per familie genummerd, maar per dossier.
 • De relatietypen zijn uitgebreid met een type "onbekend".
 • Er kan worden nu bepaald of twee personen aan elkaar verwant zijn.
 • Er is in het hoofdscherm een menustructuur bijgevoegd. De knoppen uit de tweede balk van het hoofdscherm kunnen flexibel worden geplaatst.
 • In de uitvoerschermen kan nu ook een RTF-bestand worden ingelezen. De tekst kan beter worden vormgegeven doordat fonts en kleuren kunnen worden ingesteld.
 • Uitvoer naar MS-Word-, OpenOffice- en PDF-documenten is nu ge├»ntegreerd.
 • De selectiemogelijkheid van personen is verder uitgebreid, zodat nu ook kan worden geselecteerd op niet of niet precies bekende geboorte- en overlijdensdata.
 • De personenlijst is uitgebreid met overlijdensgegevens.
 • De personenlijst kan nu worden uitgevoerd naar een CSV-bestand om in MS-Excel te worden bewerkt.
 • Gegevens van GenLias kunnen nu gemakkelijk naar het personenscherm of relatiescherm worden overgenomen.
 • Naast stamreeksen kunnen nu ook matrilineaire reeksen worden gegenereerd.
 • Bij het inlezen van GEDCOM-gegevens kan worden gekozen uit het automatisch invoeren van nog onbekende plaatsnamen of voor het begeleid invoeren ervan.
 • Er is een mogelijkheid ingevoegd om snel te controleren of er een nieuwe versie van Geneaal beschikbaar is.
 • Bladen van schema-uitvoer kunnen worden opgeslagen als bitmap-bestand. Deze bestanden kunnen gemakkelijk in documenten worden opgenomen.
© 2000 -  VBUSalgemene voorwaarden