Algemene voorwaarden

G. van Binsbergen (de "maker") verleent de gebruiker hiermee een niet-exclusief gebruiksrecht om de GENEAAL-software te gebruiken, echter zodanig dat:

  • de gebruiker de software nooit zo zal gebruiken dat de maker kan worden benadeeld;
  • er geen poging zal worden gedaan om de software te veranderen, te vertalen, te decompileren of te disassembleren;
  • er geen rechten ten opzichte van anderen worden gevestigd;
  • dat de software nooit tegen betaling wordt overgedragen of verkocht aan anderen. Doorgeven aan anderen is toegestaan, echter alleen in zijn originele vorm, d.w.z. alleen in vorm zoals die gedownload is van Internet of verkregen op CD-ROM.

De intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de maker. Deze rechten zijn wettelijk beschermd. De software wordt ter beschikking gesteld, zoals "deze is": zonder garantie in enigerlei vorm. Het gebruik is geheel voor eigen risico. De auteur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade aan hardware of software, gegevensverlies, of andere directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze software. ALS DE GEBRUIKER HET MET DEZE CONDITIES NIET EENS IS, IS HET NIET TOEGESTAAN DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN OF TE VERSPREIDEN

G. van Binsbergen
Nunspeet, 1 september 2018

© 2000 -  VBUSalgemene voorwaarden