Mededeling

Wegens persoonlijke omstandigheden wordt het softwarepakket Geneaal vanaf heden (in ieder geval voorlopig) niet langer actief ondersteund en onderhouden.

Voor dringende, concrete vragen kunt u mailen naar vbus@gvanbinsbergen.org. We doen ons best deze zo goed mogelijk te beantwoorden.

VBUS - Geneaal
vbus@gvanbinsbergen.org

4 september 2020

Sinds 17 juli 2020 is  9.1 (92)

splash Geneaal 9.0

de nieuwste versie.

direct downloaden

Wat is GENEAAL?

GENEAAL is een programma dat de genealoog ondersteunt bij zijn werkzaamheden. Het kan de genealogische gegevens over personen en relaties tussen de personen opslaan en bewerken.

 Er bestaat een groot aantal mogelijkheden voor het genereren van genealogische rapporten en uitvoer. Bekend zijn uiteraard de genealogie, de parenteel, de stamreeksen en de kwartierstaat. Daarnaast kan ook een z.g. uitgebreide genealogie worden gemaakt. Dit is een genealogie, waarin de vrouwelijke lijn tot en met de kleinkinderen wordt vermeld.

Uitvoer kan een document (standaard MS-Word, OpenOffice/LibreOffice, RTF- of PDF-document), een webpagina of een schema zijn. In de nieuwste versie kan ook een ebook worden gemaakt. Dit kan zowel een algemene epub-bestand zijn als een versie voor de iPad (iBook).

Verder zijn lijsten van personen en relaties te maken, en kunnen de gegevens als GEDCOM-bestand worden uitgevoerd. Uiteraard kunnen ook GEDCOM-gegevens worden ingelezen.
Nieuw in versie 9.0 is de mogelijkheid dat documenten ook naar Genealogie Online kunnen worden gezonden.

Naast de standaard persoons- en relatiegegevens kunnen ook door de gebruiker extra gegevensvelden worden gedefinieerd.

Een bijzondere ondersteuning geeft GENEAAL de genealoog bij het beheer van de vele gegevens en feiten die tijden zijn onderzoek worden verkregen, maar die nog niet in een genealogie kunnen worden ondergebracht. Dit zijn de z.g. losse gegevens. Daarnaast kunnen uit te voeren acties worden beheerd. Van beide soorten, losse gegevens en acties, kunnen overzichten worden gemaakt.

Verder zijn er nog nevenfuncties als controles op de genealogische gegevens, verificatie van de database en veiligstellen van de gegevens.

Geneaal is het enige programma dat geschikt is om genealogische documenten te maken in verschillende talen: dit betreft niet alleen de verbindende tekst, maar ook de daarvoor in aanmerking komende genealogische gegevens. Thans zijn rapporten in Nederlands, Engels, Frans en Fries mogelijk.

Er bestaat de mogelijkheid voor het gebruik van plug-ins. Plug-ins zijn kleine, zelf te programmeren programma's, waarmee flexibel allerlei uitvoer kan worden gemaakt, speciale zoekacties worden uitgevoerd of controles worden gedaan.

 
© 2000 -  VBUSalgemene voorwaarden