Opdrachten en plugin-programma

Parent Previous Next

       Opdrachten

       Plugin-programma


Opdrachten


functieaanroep


Opmerking:

Per opgegeven parameter in de functiedeclaratie moet er een waarde(expressie)  in de aanroep worden geplaatst.

De uitkomst van de expressie moet passen bij het specificatietype van de parameter. Zie hiervoor de opmerking bij formele parameters

Voorbeelden:

Telop(1,10)

Sorteer(Namenlijst, 100)

SchrijfTekst(0, 'Klaar!')
toekenningsopdracht


Opmerking:

Het type van de exppressie moet passen bij het type van de variabele

Bij type variabele

past type

number, numberlist, numbervar

number

string, stringlist, stringvar

string

Voorbeelden:

i := 1

Namen[2] := 'Jansen'


                               


als-dan-opdracht

Opmerking:

De opdracht na then mag geen als-dan-opdracht zijn.

Het else-deel mag worden weggelaten.

Voorbeelden:

if i < j then i := j else j := i

if n > 10 then Klaar(1)
stop-als-opdracht


Opmerking:

De stop-als-opdracht mag alleen voorkomen in een lusopdracht.

Voorbeelden:

stopif i >= Laatste

lusopdracht


Opmerking:

De opdrachten tussen loop en endloop worden herhaald uitgevoerd.

Voorbeelden:

loop

 Telop(i, Aantal);

 i := i + 1;

stopif i > Aantal;

endloop
samengestelde opdracht


Opmerking:

De opdrachten tussen begin en end worden als één opdracht beschouwd.

Voorbeelden:

begin

 a := 1;

 Namenlijst[a] := Leeg;

 if b > a then

  a := b;

end

resultaat-opdracht

Opmerking:

De resultaat-opdracht kan alleen voorkomen in een functie

Voorbeelden:

result 1

result 25 * b + a

opdracht

Opmerking:

Een functieaanroep is een element dat een waarde oplevert (een getal of een tekenrij). Wanneer de functie-aanroep niet in een expressie wordt gebruikt, maar als zelfstandige opdracht, dan wordt de resultaat waarde niet gebruikt.

Zie ook:  variabele, expressie, logische expressiePlugin-programma


plugin-programma

Opmerking:

De naam is de naam van de plugin. Deze naam wordt gebruikt als naam van de uitvoer van de compiler, het z.g. GPI-bestand.

De tekenrij na description bevat de korte omschrijving van de functie van de plugin. Deze wordt in GENEAAL getoond.

Voorbeelden:

Voorbeeld van een (niet zinnig) programma waar alle taalelementen worden gebruikt:


plugin voorbeeld

description 'voorbeeld-programma dat geen\

\'zinnige\' taak uitvoert\n'


globalvars

  n: number; s string;

  nl numberlist[10]; sl: stringlist[7];


function BergOp(Index: numbervar; Lijst: stringlist): number

localvars i: number;

beginfunc

 i := Index;

 if i < 7 then

   begin

      Lijst[i] := 'leeg';

      s := GetalnaarTekst(i, 0) ++ ' gevuld!';

    end;

 Index := Index + 1;

 result i;

endfunc


main

 s := 'ongevuld....';

  n := 1;

  loop

    BergOp(n, sl);

    stopif n > 10;

  endloop

endmain
Zie ook:  naam, tekenrij, globale variabelen, functiedeclaratie, opdracht


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework