Expressies en voorwaarden

Parent Previous Next

       Numerieke expressie en (algemene) expressie

       Tekenrij-expressie

       Logische expressie en voorwaarde


Numerieke expressie en algemene expressiefactor


Opmerking:

De variabele moet een variabele zijn die uiteindelijk een number bevat. De functieaanroep moet een resultaat van het type number opleveren.

Voorbeelden:

-12

Som(i)

(24 % 4)

Piet[2]
term

Opmerking:

-

Voorbeelden:

1000

a * b[1]

Lijst[2]  / 20 * 34numerieke expressie

Opmerking:

Bovenstaande diagrammen definieren een bepaalde volgorde van berekenen voor wat betreft de operatoren.

Zo wordt in een numerieke expressie als eerste uitgevoerd de unaire -, daarna de *, / en %; en tenslotte de + en - operatoren.

Tip: bij twijfel over de volgorde, haakjes ( "(" en ")" ) gebruiken!


De operator % staat voor de deling met een geheel resultaat (de "rest" van de deling wordt genegeerd).

Voorbeelden:

4 + 12 * 3 levert op 40

(4 + 12) * - 3 levert op - 48

12 / 5 levert op 2,5

12 % 5 levert op 2
expressie


Zie ook:  variabele, functieaanroep, numerieke expressie, getal, tekenrij-expressieTekenrij-expressie


tekenrijfactor


Opmerking:

De variabele moet een variabele zijn die uiteindelijk een tekenrij bevat. De functieaanroep moet een resultaat van het type tekenrij opleveren.

Voorbeelden:

S

HfdLetters(T)

'Voornaam: '
tekenrijexpressie


Opmerking:

-

Voorbeelden:

'Voornaam: ' ++ Persoon[i]Zie ook:  variabele, functieaanroep, tekenreeksLogische expressie en voorwaardelogische factor

Opmerking:

-

Voorbeelden:

not true

(z <= y)


logische term

Opmerking:

-

Voorbeelden:

a > 10 and b < 100

not (teller > 12 and voornaam <> '')
logische expressie


Opmerking:

Bovenstaande diagrammen samen leveren een bepaalde volgorde van berekenen op voor wat betreft de operatoren not, and en or.

Zo wordt als eerste uitgevoerd de not, daarna de and en tenslotte de or.


Tip: bij twijfel over de volgorde, haakjes ( "(" en ")" ) gebruiken!

Voorbeelden:

not (teller > 12 and voornaam <> '')  or achternaam = ''

voorwaardeOpmerking:

In een voorwaarde worden expressies vergeleken. Deze expressies moeten van het zelfde type zijn. Dus een tekenrijexpressie kan alleen worden vergeleken met een tekenrijexpressie, en een numerieke expressie kan niet worden vergeken met een tekenrijexpressie.

Voor numerieke expressies zijn de operatoren duidelijk. Voor een tekenrijexpressie is dat niet voorshand duidelijk.

Een tekenrijexpressie is groter dan een andere tekenrijexpressie wanneer de eerste lexicografisch gezien na de tweede komt.

Hierbij geldt dat de hoofdletters voor de kleine letters komen, dus:

'Jan' is kleiner dan 'Piet' (want  J komt eerder in het alfabet dan P) en

'piet' is groter dan 'Piet' (want kleine letters komen na de hoofdletters)

Voorbeelden:

i >= 100

naam <= 'Zwier'

       Zie ook:  expressie
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files