Declaraties en specificaties

Parent Previous Next

       Declaratie- en specificatietypen

       Declaraties,  globale variabelen

       Functiedeclaratie


Declaratie- en specificatietypen


basistype


lijsttype

Opmerking:

-

Voorbeelden:

numberlist[100]declaratietype

Opmerking:

Bij een lijsttype geeft het getal aan hoeveel getallen of tekenrijen er in de lijst kunnen worden opgeborgen.

De elementen uit een lijst worden achtereenvolgens genummerd van 1 tot en met de waarde van het "getal".

Voorbeelden:

stringlist[2000]
specificatietype


Zie ook:  getal, basistype, lijsttype


Declaraties, globale variabelen


basisdeclaratie


Opmerking:

Wanneer er meer dan één naam wordt gebruikt, gescheiden door een komma, krijgen alle namen het type zoals dat achter de ":" is vermeld.

Voorbeelden:

Getal: number

i,j:number

Naam: string
declaratie


Opmerking:

Wanneer er meer dan één naam wordt gebruikt, gescheiden door een komma, krijgen alle namen het type zoals dat achter de ":" is vermeld.

Voorbeelden:

Getal: numberlist[99]

g,h:number

Namen: stringlist[10]
globale variabelen


Opmerking:

Globale variabelen kunnen dus leeg zijn, d.w.z. ze komen niet voor.

Variabelen in een globalvars-sectie kunnen overal in het programma worden gebruikt.

Voorbeelden:

globalvars

Voornaam: string;

Aantal: number;

Achternamen: stringlist[1000];


               


Zie ook: naam, basistype, declaratietype


Functiedeclaratie


formele parameters

Opmerking:

Formele parameters worden tijden de functie-aanroep vervangen door de waarden die in de functieaanroep worden meegegeven.

Met deze waarden worden de opdrachten in de functie uitgevoerd.

Voor specificatietype

is dit:

number

aan de formele parameter wordt een getalwaarde toegekend

string

aan de formele parameter wordt een tekenrij toegekend

numbervar

de formele parameter verwijst naar een globale variabele van type number

stringvar

de formele parameter verwijst naar een globale variabele van type string

numberlist

de formele parameter verwijst naar een globale variabele van type numberlist

stringlist

de formele parameter verwijst naar een globale variabele van type stringlist


Voorbeelden:

a,b: stringvar; c: stringlist; d,e: number       


functiekop

Opmerking:

De naam is dus de functienaam, die ook bij de functieaanroep wordt gebruikt.

De formele parameters kunnen leeg zijn.

Voorbeelden:

Telop(Van, Naar: number)

Sorteer(L: stringlist; Aantal: numbervar)

Bewerken( )

locale variabelen

Opmerking:

Locale variabelen zijn vergelijkbaar met globale variabelen. Er zijn twee uitzonderingen op deze vergelijking:

1. de locale variabelen zijn alleen bekend in de functie waarbinnen zij gedeclareerd zijn.

2. als locale variabelen kunnen alleen variabelen van een basistype worden genoemd, dus geen lijsten.

Voorbeelden:

localvars

s: string;

i: number;               


functiedeclaratie


Opmerking:

Elke functie heeft een resultaat: dit is een waarde van een basistype, dus een tekenrij (string) of een getal (number).

Deze waarde wordt gevuld met behulp van de resultaat-opdracht. Wanneer er in de functie geen resultaat-opdracht voorkomt wordt de waarde van de functie '' (lege tekenrij) resp. 0.

Voorbeelden:

function PlakAanElkaar(a, b: string): string

beginfunc

  result a ++ b;

endfunc
Zie ook:  naam, specificatietype, basisdeclaratie, basistype, opdracht


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software