Standaardfuncties

Previous Next

Inhoud       Databasefuncties

       Functies voor in- en uitvoer

       Algemene functies

       


Alle standaardfuncties zijn aan de Plugin Compiler reeds bekend. De gebruiker kan de functies in de plugin gebruiken, zonder deze te hoeven declareren. Bij de beschrijving van de functies zal telkens de functiekop worden gegeven, zodat duideljk is welke parameters nodig zijn en van welk type de parameters zijn. Ook wordt aangegeven welk resultaat de functie terug geeft.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents