Functies voor in- en uitvoer

Parent Previous Next


Functies voor in- en uitvoer


Invoer kan worden gelezen van de gebruiker, d.m.v vragen door een schermpje; of door lezen uit een tekstbestand.

Voor het lezen van invoer van een scherm is het niet nodig om een invoerstroom te openen.

Voor het lezen van een bestand is dat wel nodig, hiervoor is de functie OpenIn beschikbaar. Deze invoerstroom moet ook weer worden gesloten d.m.v. SluitIn.


Uitvoer kan worden geschreven naar de meldingenlijst in het plugin-scherm van GENEAAL. Deze uitvoerstroom heeft nummer 0, en behoeft niet te worden geopend of gesloten.

Voor uitvoer naar een bestand wordt gebruik gemaakt van uitvoerstroom 1. Deze uitvoer moet wel worden geopend, d.m.v OpenUit, en gesloten d.m.v. de functie SluitUit.Functie

Open een bestand voor de invoerstroom

Functiekop

function OpenIn(Filenaam: stringvar; Ext, Titel: string): number

Parameters

Filenaam:

De naam van het te openen bestand, invoer/uitvoer

Wanneer de naam de lege tekenrij bevat, wordt een standaard Windows-opendialoog getoond. Hiermee kan een bestand worden gekozen op de standaard manier. Is een bestand gekozen, dan bevat na terug keer uit de functie de parameter Filenaam de naam van het gekozen bestand (incl. de mapnaam).


Wanneer Fileaam een geldige bestandsnaam bevat tijdens de aanroep, wordt geen open-dialoog gestart, maar geprobeerd om dit bestand zonder tussenkomst van de gebruiker te openen.

Ext:

wanneer de parameter Filenaam leeg is wordt de opendialoog gestart met de instelling zoeken naar bestanden met extentie Ext,  invoer

Titel:

wanneer de parameter Filenaam leeg is wordt de opendialoog gestart met de titel Titel,  invoer

Resultaat

0:

de aanroep is mislukt.

1:

het bestand met naam Filenaam is geopend voor invoer.Functie

Open een bestand voor de uitvoerstroom 1

Functiekop

function OpenUit(Filenaam: stringvar; Ext, Titel: string): number

Parameters

Filenaam:

De naam van het te openen bestand, invoer/uitvoer

Wanneer de naam de lege tekenrij bevat, wordt een standaard Windows-save-dialoog getoond. Hiermee kan een bestand worden gekozen op de standaard manier. Is een bestand gekozen, dan bevat na terug keer uit de functie de parameter Filenaam de naam van het gekozen bestand (incl. de mapnaam).


Wanneer Fileaam een geldige bestandsnaam bevat tijdens de aanroep, wordt geen save-dialoog gestart, maar geprobeerd om dit bestand zonder tussenkomst van de gebruiker te openen.

Ext:

wanneer de parameter Filenaam leeg is wordt de savedialoog gestart met de instelling zoeken naar bestanden met extentie Ext,  invoer

Titel:

wanneer de parameter Filenaam leeg is wordt de savedialoog gestart met de titel Titel,  invoer

Resultaat

0:

de aanroep is mislukt.

1:

het bestand met naam Filenaam is geopend voor uitvoerstroom 1.Functie

Sluit een invoerbestand

Functiekop

function SluitIn( ): number

Resultaat

0:

komt niet voor.

1:

het invoerbestand is gesloten.

Opmerking

wanneer de invoerstroom niet open is, wordt het programma afgebroken.Functie

Sluit een uitvoerbestand

Functiekop

function SluitUit( ): number

Resultaat

0:

komt niet voor.

1:

het uitvoerbestand is gesloten.

Opmerking

wanneer de uitvoerstroom niet open is, wordt het programma afgebroken.


Functie

Bepaal of een bestand aanwezig is

Functiekop

function BestandBestaat( Filenaam: string): number

Resultaat

0:

bestand bestaat niet

1:

het bestand is aanwezig


Functie

Vraag een tekst van de gebruiker d.m.v een scherm

Functiekop

function Vraag(TitelTekst: string; Vraag: string; Antwoord stringvar ): number

Parameters

TitelTekst:

de tekst die als titel van het scherm fungeert, invoer

Vraag:

de tekst die de vraag inhoudt, invoer

Antwoord:

de, door de gebruiker teruggegeven tekst, uitvoer

Resultaat

0:

de gebruiker heeft op de Annuleren-knop gedrukt

1:

de vraag is beantwoord, Antwoord bevat de tekst van de gebruiker.Functie

Meldt een tekst aan de gebruiker d.m.v een scherm

Functiekop

function Melding(TitelTekst: string; Tekst: string ): number

Parameters

TitelTekst:

de tekst die als titel van het scherm fungeert, invoer

Tekst:

de inhoud van de melding, invoer

Resultaat

0:

komt niet voor

1:

de melding is gegeven en gezien door de gebruiker.Functie

Vraag initiële waarden aan de gebruiker

Functiekop

function Initscherm(OpbouwRes: stringlist ): number

Parameters

OpbouwRes:

een tekenrijlijst waarin de opbouw van het vraagscherm staat. De uitvoer wordt ook in de zelfde lijst gegeven, in-, uitvoer

De lijst kan een aantal regels (tekenrijen) bevatten. Er zijn drie soorten regels:

  1. regel voor een checkbox. De inhoud van de regel is: CB:tekst bij de box
  2. regel voor een radiobutton. De inhoud van de regel is: RB:tekst bij de button
  3. regel voor een editbox. De inhoud van de regel is: EB:opschrijft editbox


Na de uitvoering van de functie bevat OpbouwRes de antwoorden van de gebruiker:

  1. voor een checkboxregel bevat de regel 0 of 1 (resp. niet of wel aangevinkt)
  2. voor een radiobuttonregel bevat de regel 0 of 1 (resp. niet of wel gekozen)
  3. voor een editbox bevat de regel het antwoord van de gebruiker.

Resultaat

0:

de gebruiker heeft op Annuleren gedrukt

1:

de gewenste informatie staat in de lijst.Functie

Laat Windows een bestand openen (afhankelijk van de extensie, wordt een bijbehorend programma gestart)

Functiekop

function OpenBestand(Filenaam: string ): number

Parameters

Filenaam:

de naam van het bestand dat Windows moet openen, invoer

Resultaat

0:

komt niet voor

1:

het bestand is aan Windows doorgegeven voor openen/verwerken.Functie

Lees een tekstregel uit de invoerstroom

Functiekop

function LeesTekst( Tekst: stringvar ): number

Parameters

Tekst:

de tekstregel uit de invoerstroom, uitvoer

Resultaat

0:

komt niet voor.

1:

het inlezen is gelukt.

Opmerking

wanneer de invoerstroom niet open is, of wanneer er een fout optreedt tijdens het lezen, wordt het programma afgebroken.
Functie

Schrijf een tekst naar een uitvoerkanaal

Functiekop

function SchrijfTekst(Kanaal: number; Tekst: string ): number

Parameters

Kanaal:

0: meldinglijst Plugin-scherm van GENEAAL,

1: uitvoerstroom die gekoppeld is met een uitvoerbestand, invoer

Tekst:

de tekst die moet worden geschreven, invoer

Opm: de Tekst wordt altijd gecompleteerd met een einderegel-symbool.

Resultaat

0:

onbekend kanaal

1:

de tekst is geschreven

Opmerking

wanneer er een schrijffout optreedt in de uitvoerstroom wordt het programma afgebroken.
Functie

Schrijf een einderegel-symbool naar een uitvoerkanaal

Functiekop

function SchrijfNR(Kanaal: number ): number

Parameters

Kanaal:

0: meldinglijst Plugin-scherm van GENEAAL,

1: uitvoerstroom die gekoppeld is met een uitvoerbestand, invoer

Resultaat

0:

onbekend kanaal

1:

de nieuwe regel is geschreven

Opmerking

wanneer er een schrijffout optreedt in de uitvoerstroom wordt het programma afgebroken.Functie

Maak een map aan onder Windows

Functiekop

function MaakMap(S: string ): number

Parameters

S:

de naam van de te creeëren map,

Resultaat

0:

het maken van de map is mislukt

1:

de nieuwe map is gemaaktFunctie

Kopieer een bestand onder Windows

Functiekop

function KopieerBestand(Van, Naar: string ): number

Parameters

Van:

de naam van de te kopiëren bestand (incl. map),

Naar:

de naam van de kopie (incl. map)

Resultaat

0:

het kopiëren van de map is mislukt

1:

het bestand is gekopieerd.Functie

Hernoem een bestand onder Windows

Functiekop

function HernoemBestand(Van, Naar: string ): number

Parameters

Van:

de oude naam van het bestand (incl. map),

Naar:

de nieuwe naam van het bestand (incl. map)

Resultaat

0:

het hernoemen is mislukt

1:

het bestand is hernoemd.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator