Databasefuncties

Parent Previous Next

       Functies voor persoonsgegevens

       Functies voor relatiegegevens

       Functies voor plaatsgegevens

       Functies voor verbinden met de database en de personenlijstFuncties voor persoonsgegevens


De functies voor het ophalen van persoonsgegevens hebben alle als eerste parameter nodig het persoonsnummer. Wanneer GENEAAL een persoonsnummer vermeldt als b.v. 2:234, dan is het getal om mee te geven aan een functie voor persoonsgegevens: 2 * 100000 + 234:

Dus familienummer * 100000 + nummer binnen de familie.


Datums worden teruggegeven zoals deze zijn ingevoerd in GENEAAL:

dus in het formaat ddmmjjjj, eventueel voorafgegaan door C, N, V; of het formaat Tjjjjjjjj (tussen twee jaren).


Tijdstippen (b.v. geboorteuur) worden weergegevn zoals deze zijn ingevoerd in GENEAAL, dus in het formaat uumm.


De functies geven alle als resultaat een getal:

 0        wanneer de functieuitvoering is mislukt (b.v. persoonsnummer bestaat niet, of er was een databasefout)

 1        wanneer de functie goed is uitgevoerd.


De uitvoer-parameter is altijd een stringvar of numbervar waarin het gevraagde veld van het persoonsrecord wordt geplaatst.


Functie

Vraag titels van een persoon

Functiekop

function PersoonTitels(Pnummer: number; Titels:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Titels:

de gevraagde titels, uitvoer


Functie

Vraag voornamen van een persoon

Functiekop

function PersoonVoornamen(Pnummer: number; Voornamen:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Voornamen:

de gevraagde voornamen, uitvoer


Functie

Vraag patroniem van een persoon

Functiekop

function PersoonPatroniem(Pnummer: number; Patroniem:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Patroniem:

het gevraagde patroniem, uitvoer


Functie

Vraag tussenvoegsels van een persoon

Functiekop

function PersoonTussenv(Pnummer: number; Tussenv:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Tussenv:

de gevraagde tussenvoegsels, uitvoer


Functie

Vraag achternaam  van een persoon

Functiekop

function PersoonAchternaam(Pnummer: number; Achternaam:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Achternaam:

de gevraagde achternaam, uitvoer


Functie

Vraag roepnaam  van een persoon

Functiekop

function PersoonRoepnaam(Pnummer: number; Roepnaam:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Roepnaam:

de gevraagde roepnaam, uitvoer


Functie

Vraag  bijnaam van een persoon

Functiekop

function PersoonBijnaam(Pnummer: number; Bijnaam:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Bijnaam:

de gevraagde bijnaam, uitvoer


Functie

Vraag of de persoon ongehuwd is

Functiekop

function PersoonOngehuwd(Pnummer: number; Ongehuwd:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Ongehuwd:

0, wanneer de persoon niet ongehuwd is,

1, wanneer de persoon wel ongehuwd is, uitvoer


Functie

Vraag geslacht  van een persoon

Functiekop

function PersoonGeslacht(Pnummer: number; Geslacht:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Geslacht:

'M' wanneer de persoon een man is,

'V' wanneer de persoon een vrouw is,

'O' wanneer het geslacht onbekend is, uitvoer


Functie

Vraag geboorteplaats  van een persoon

Functiekop

function PersoonGebPlaats(Pnummer: number; GebPlaats:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

GebPlaats:

0. wanneer de geboorteplaats onbekend is, anders

het nummer van de geboorteplaats, uitvoer


Functie

Vraag geboortedatum  van een persoon

Functiekop

function PersoonGebDatum(Pnummer: number; GebDatum:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

GebDatum:

de gevraagde geboortedatum, uitvoer


Functie

Vraag geboorteuur  van een persoon

Functiekop

function PersoonGebUur(Pnummer: number; GebUur:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

GebUur:        

het gevraagde geboortetijdstip, uitvoer


Functie

Vraag geboortekalender  van een persoon

Functiekop

function PersoonGebKalender(Pnummer: number; Kal:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Kal:

de gevraagde kalender (G = gregoriaans, J = juliaans,
- = v.Chr.), uitvoer


Functie

Vraag geboorteaktenummer  van een persoon

Functiekop

function PersoonGebAkte(Pnummer: number; GebAkte:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

GebAkte:

het gevraagde geboorteaktenummer, uitvoer


Functie

Vraag plaats van geboorteakte  van een persoon

Functiekop

function PersoonGebAktePlaats(Pnummer: number; GebAktePlaats:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

GebAktePlaats:

0: wanneer de geboorteakteplaats onbekend is, anders

het nummer van de geboorteakteplaats, uitvoer


Functie

Vraag geboorteaktedatum  van een persoon

Functiekop

function PersoonGebAkteDatum(Pnummer: number; GebAkteDatum:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

GebAkteDatum:

de gevraagde geboorteaktedatum, uitvoer


Functie

Vraag geboorteaktekalender  van een persoon

Functiekop

function PersoonGebAkteKalender(Pnummer: number; Kal:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Kal:

de gevraagde kalender (G = gregoriaans, J = juliaans,
- = v.Chr.), uitvoer


Functie

Vraag doopplaats  van een persoon

Functiekop

function PersoonDoopplaats(Pnummer: number; Doopplaats:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Doopplaats:

0: wanneer de doopplaats onbekend is, anders

het nummer van de doopplaats, uitvoer


Functie

Vraag doopplaatstoevoeging  van een persoon

Functiekop

function PersoonDoopPlToev(Pnummer: number; DooplToev:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

DoopPlToev:

de gevraagde toevoeging, uitvoer


Functie

Vraag doopdatum  van een persoon

Functiekop

function PersoonDoopDatum(Pnummer: number; DoopDatum:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

DoopDatum:

de gevraagde doopdatum, uitvoer


Functie

Vraag doopkalender  van een persoon

Functiekop

function PersoonDoopKalender(Pnummer: number; Kal:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Kal:

de gevraagde kalender (G = gregoriaans, J = juliaans,
- = v.Chr.), uitvoer


Functie

Vraag doopreligie  van een persoon

Functiekop

function PersoonDoopReligie(Pnummer: number; DoopReligie:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

DoopReligie:

de gevraagde doopreligie, uitvoer


Functie

Vraag overlijdensplaats  van een persoon

Functiekop

function PersoonOverlPlaats(Pnummer: number; OverlPlaats:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

OverlPlaats:

0: wanneer de overlijdensplaats onbekend is, anders

het nummer van de overlijdensplaats, uitvoer


Functie

Vraag overlijdensplaatstoevoeging van een persoon

Functiekop

function PersoonOverlPlToev(Pnummer: number; OverlPlToev:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

OverlPlToev:

de gevraagde toevoeging, uitvoer


Functie

Vraag overlijdensdatum van een persoon

Functiekop

function PersoonOverlDatum(Pnummer: number; OverlDatum:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

OverlDatum:

de gevraagde overlijdensdatum, uitvoer


Functie

Vraag overlijdenskalender  van een persoon

Functiekop

function PersoonOverlKalender(Pnummer: number; Kal:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Kal:

de gevraagde kalender (G = gregoriaans, J = juliaans,
- = v.Chr.), uitvoer


Functie

Vraag overlijdenstijdstip van een persoon

Functiekop

function PersoonOverlUur(Pnummer: number; OverlUur:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

OverlUur:

het gevraagde overlijdenstijdstip, uitvoer


Functie

Vraag overlijdensaktenummer van een persoon

Functiekop

function PersoonOverlAkte(Pnummer: number; OverlAkte:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

OverlAkte:

het gevraagde overlijdensaktenummer, uitvoer


Functie

Vraag overlijdensakteplaats van een persoon

Functiekop

function PersoonOverlAktePlaats(Pnummer: number; OverlAktePlaats:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

OverlAktePlaats:

0: wanneer de overlijdensakteplaats onbekend is, anders het nummer van de overlijdensakteplaats, uitvoer


Functie

Vraag overlijdensaktedatum  van een persoon

Functiekop

function PersoonOverlAkteDatum(Pnummer: number; OverlAkteDatum:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

OverlAkteDatum:

de gevraagde overlijdensaktedatum, uitvoer


Functie

Vraag overlijdensaktekalender  van een persoon

Functiekop

function PersoonOverlAkteKalender(Pnummer: number; Kal:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Kal:

de gevraagde kalender (G = gregoriaans, J = juliaans,
- = v.Chr.), uitvoer


Functie

Vraag of de persoon overleden is

Functiekop

function PersoonOverleden(Pnummer: number; Overleden:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Overleden:

0: wanneer de persoon niet overleden is,

1: wanneer de persoon wel overleden is, uitvoer


Functie

Vraag of de persoon begraven of gecremeerd is

Functiekop

function PersoonBegrCrem(Pnummer: number; BegrCrem:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

BegrCrem:

'B' : de persoon is begraven (default)

'C' : de persoon is gecremeerd, uitvoer


Functie

Vraag begrafenis- of crematieplaats van een persoon

Functiekop

function PersoonBegrCremPlaats(Pnummer: number; BegrCremPlaats:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

BegrCremPlaats:

0: wanneer de plaats onbekend is, anders

het nummer van de plaats, uitvoer


Functie

Vraag toevoeging begrafenis-/crematieplaats van een persoon

Functiekop

function PersoonBegrCremPlToev(Pnummer: number; BegrCremPlToev:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

BegrCremPlToev:

de gevraagde toevoeging, uitvoer


Functie

Vraag begrafenis- of crematiedatum van een persoon

Functiekop

function PersoonBegrCremDatum(Pnummer: number; BegrCremDatum:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

BegrCremDatum:

de gevraagde datum, uitvoer


Functie

Vraag begrafenis- of crematiekalender  van een persoon

Functiekop

function PersoonBegrCremKalender(Pnummer: number; Kal:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Kal:

de gevraagde kalender (G = gregoriaans, J = juliaans,
- = v.Chr.), uitvoer


Functie

Vraag grafnummer van een persoon

Functiekop

function PersoonGrafNummer(Pnummer: number; Grafnummer:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

GrafNummer:

het gevraagde grafnummer, uitvoer


Functie

Vraag relatienummer van de ouders van een persoon

Functiekop

function PersoonRelatieOuders(Pnummer: number; RelatieOuders:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

RelatieOuders:

het gevraagde relatienummer, uitvoer


Functie

Vraag beroepen van een persoon

Functiekop

function PersoonBeroepen(Pnummer: number; Beroepen:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Beroepen:

de gevraagde beroepen, uitvoer


Functie

Vraag woonplaatsen van een persoon

Functiekop

function PersoonWoonpl(Pnummer: number; Woonpl:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Woonpl:        

de gevraagde woonplaatsen, uitvoer


Functie

Vraag aantal relaties van een persoon

Functiekop

function PersoonAantalRels(Pnummer: number; AantalRels:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

AantalRels:

het gevraagde aantal relaties, uitvoer


Functie

Vraag de n-de relatie van een persoon

Functiekop

function PersoonRelatie(Pnummer: number; n: number; Relatie:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

n

nummer van de relatie (maximaal 8),  invoer

Relatie:

het gevraagde relatienummer, uitvoer


Functie

Vraag of de persoon afgerond  is

Functiekop

function PersoonAfgerond(Pnummer: number; Afgerond:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Afgerond:

0: wanneer de persoon niet afgerond is,

1: wanneer de persoon wel afgerond is, uitvoer


Functie

Vraag of de persoon waarschijnlijk overleden is

Functiekop

function PersoonWaarschOverleden(Pnummer: number; WO:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

WO:

0: wanneer de persoon waarschijnlijk niet is overleden,

1: wanneer de persoon waarschijnlijk wel is overleden, uitvoer


Functie

Vraag of de gegevens van een persoon uitgevoerd mogen worden

Functiekop

function PersoonNietUitvoeren(Pnummer: number; NietUitvoeren:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

NietUitvoeren:

0: wanneer de gegevens wel uitgevoerd mogen worden,

1: wanneer de persoon niet uitgevoerd mogen worden, uitvoer


Functie

Vraag privacy-gegevens van een persoon

Functiekop

function PersoonPrivacy(Pnummer: number; Privacy:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Privacy:

0 : geen beperking,

1 : alleen namen,

2 : verbergen, uitvoer


Functie

Vraag  opmerkingen/referenties bij de geboorte van een persoon

Functiekop

function PersoonGebOpmRef(Pnummer: number; GebOpmRef:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

GebOpmRef:

de gevraagde opmerkingen/referenties, uitvoer


Functie

Vraag opmerkingen/referenties bij de doop van een persoon

Functiekop

function PersoonDoopOpmRef(Pnummer: number; DoopOpmRef:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

DoopOpmRef:

de gevraagde opmerkingen/referenties , uitvoer


Functie

Vraag opmerkingen/referenties bij het overlijden van een persoon

Functiekop

function PersoonOverlOpmRef(Pnummer: number; OverlOpmRef:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

OverlOpmRef:

de gevraagde opmerkingen/referenties , uitvoer


Functie

Vraag opmerking/referenties bij het begraven of de crematie van een persoon

Functiekop

function PersoonBegrCremOpmRef(Pnummer: number; BegrCremOpmRef:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

BegrCremOpmRef:

de gevraagde opmerkingen/referenties , uitvoer


Functie

Vraag opmerking/referenties bij de namen van een persoon

Functiekop

function PersoonNamenOpmRef(Pnummer: number; NamenOpmRef:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

NamenOpmRef:

de gevraagde opmerkingen/referenties, uitvoer


Functie

Vraag algemene opmerkingen van een persoon

Functiekop

function PersoonAlgemeneOpm(Pnummer: number; AlgemeneOpm:stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

AlgemeneOpm:

de gevraagde opmerking, uitvoer


Functie

Vraag gegevens over gekoppelde beelden (bestanden) van een persoon

Functiekop

function PersoonBeelden(Pnummer: number; Files:stringlist; Titels:stringlist; Aantal:numbervar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

Files:

een lijst met bestandsnamen, inclusief de mapnamen , uitvoer

Titels:

een lijst met de titels van de beelden, uitvoer

Aantal:

het aantal ingevulde bestandsnamen en titels in de lijsten Files en Titels, uitvoer


Functie

Vraag extra veld van een persoon

Functiekop

function PersoonExtraVeld(Pnummer: number; VeldNr: number; Veld: stringvar): number

Parameters

Pnummer:

persoonsnummer, invoer

VeldNr:

het nummer van het extraveld. Nummering begint bij 1 , uitvoer

Veld:

de inhoud van het gevraagde veld, uitvoer

Functies voor relatiegegevens


De functies voor het ophalen van relatiegegevens hebben alle als eerste parameter nodig het relatienummer.


Datums worden teruggegeven zoals deze zijn ingevoerd in GENEAAL:

dus in het formaat ddmmjjjj, eventueel voorafgegaan door C, N, V; of het formaat Tjjjjjjjj (tussen twee jaren).


De functies geven alle als resultaat een getal:

 0        wanneer de functieuitvoering is mislukt (b.v. relatienummer bestaat niet, of er was een databasefout)

 1        wanneer de functie goed is uitgevoerd.


De uitvoerparameter is altijd een stringvar of numbervar waarin het gevraagde veld van het relatierecord wordt geplaatst.


Functie

Vraag het persoonsnummer van de man in een relatie

Functiekop

function RelatieMan(Rnummer: number; Mannr:numbervar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

Mannr:

het gevraagde persoonsnummer, uitvoer


Functie

Vraag het persoonsnummer van de vrouw in een relatie

Functiekop

function RelatieVrouw(Rnummer: number; Vrouwnr:numbervar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

Vrouwnr:

het gevraagde persoonsnummer, uitvoer


Functie

Vraag type van een relatie

Functiekop

function RelatieType(Rnummer: number; RelType:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

RelType:

'H': de relatie is een huwelijk

'S': de relatie betreft een samenwoning

'R': de relatie is een geregisteerd partnerschap

'O': de relatie is van onbekend type, uitvoer


Functie

Vraag ondertrouwplaats  van een relatie

Functiekop

function RelatieOndertrPlaats(Rnummer: number; OndertrPlaats:numbervar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

OndertrPlaats:

0: wanneer de ondertrouwplaats onbekend is, anders

het nummer van de ondertrouwplaats, uitvoer


Functie

Vraag ondertrouwplaatstoevoeging  van een relatie

Functiekop

function RelatieOndertrPlToev(Rnummer: number; OndertrPlToev:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

OndertrPlToev:

de gevraagde toevoeging , uitvoer


Functie

Vraag ondertrouwdatum van een relatie

Functiekop

function RelatieOndertrDatum(Rnummer: number; OndertrDatum:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

OndertrDatum:

de gevraagde datum, uitvoer


Functie

Vraag ondertrouwkalender  van een relatie

Functiekop

function RelatieOndertrKalender(Rnummer: number; Kal:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

Kal:

de gevraagde kalender (G = gregoriaans, J = juliaans,
- = v.Chr.), uitvoer


Functie

Vraag huwelijksplaats van een relatie

Functiekop

function RelatieHuwPlaats(Rnummer: number; HuwPlaats:numbervar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

HuwPlaats:

0: wanneer de ondertrouwplaats onbekend is, anders

het nummer van de ondertrouwplaats, uitvoer


Functie

Vraag huwelijksplaatsoevoeging van een relatie

Functiekop

function RelatieHuwPlToev(Rnummer: number; HuwPlToev:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

HuwPlToev:

de gevraagde toevoeging, uitvoer


Functie

Vraag huwelijksdatum van een relatie

Functiekop

function RelatieHuwDatum(Rnummer: number; HuwDatum:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

HuwDatum:

de gevraagde datum, uitvoer


Functie

Vraag huwelijkskalender  van een relatie

Functiekop

function RelatieHuwKalender(Rnummer: number; Kal:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

Kal:

de gevraagde kalender (G = gregoriaans, J = juliaans,
- = v.Chr.), uitvoer


Functie

Vraag huwelijksaktenummer van een relatie

Functiekop

function RelatieHuwAkte(Rnummer: number; HuwAkte:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

HuwAkte:

het gevraagde aktenummer, uitvoer


Functie

Vraag huwelijksakteplaats van een relatie

Functiekop

function RelatieHuwAktePl(Rnummer: number; HuwAktePl:numbervar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

HuwAktePl:

0: wanneer de plaats onbekend is, anders

het nummer van de plaats, uitvoer


Functie

Vraag kerkelijk huwelijkplaats van een relatie

Functiekop

function RelatieKerkHuwPlaats(Rnummer: number;KerkHuwPlaats :numbervar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

KerkHuwPlaats:

0: wanneer de plaats onbekend is, anders

het nummer van de plaats, uitvoer


Functie

Vraag toevoeging kerkelijk huwelijksplaats van een relatie

Functiekop

function RelatieKerkHuwPlToev(Rnummer: number; KerkHuwPlToev:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

KerkHuwPlToev:

de gevraagde toevoeging, uitvoer


Functie

Vraag kerkelijk huwelijksdatum van een relatie

Functiekop

function RelatieKerkHuwDatum(Rnummer: number; KerkHuwDatum:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

KerkHuwDatum:

de gevraagde datum, uitvoer


Functie

Vraag kerkelijk huwelijkskalender  van een relatie

Functiekop

function RelatieKerkHuwKalender(Rnummer: number; Kal:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

Kal:

de gevraagde kalender (G = gregoriaans, J = juliaans,
- = v.Chr.), uitvoer


Functie

Vraag kerkelijk huwelijk religie van een relatie

Functiekop

function RelatieKerkHuwRel(Rnummer: number; KerkHuwRel:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

KerkHuwRel:

de gevraagde religie, uitvoer


Functie

Vraag of er gescheiden is in de relatie

Functiekop

function RelatieGescheiden(Rnummer: number; Gescheiden:numbervar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

Gescheiden:

0: wanneer er niet gescheiden is,

1: wanneer er wel gescheiden is, uitvoer


Functie

Vraag plaats van scheiding  van een relatie

Functiekop

function RelatieScheidPlaats(Rnummer: number; ScheidPlaats:numbervar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

ScheidPlaats:

0: wanneer de plaats onbekend is, anders

het nummer van de plaats, uitvoer


Functie

Vraag datum van scheiding van een relatie

Functiekop

function RelatieScheidDatum(Rnummer: number; ScheidDatum:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

ScheidDatum:

de gevraagde datum, uitvoer


Functie

Vraag kalender van scheidingsdatum  van een relatie

Functiekop

function RelatieScheidKalender(Rnummer: number; Kal:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

Kal:

de gevraagde kalender (G = gregoriaans, J = juliaans,
- = v.Chr.), uitvoer


Functie

Vraag het aantal kinderen uit een relatie

Functiekop

function RelatieAantalKind(Rnummer: number; AantalKind:numbervar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

AantalKind:

het gevraagde aantal kinderen, uitvoer


Functie

Vraag het n-de kind van een relatie

Functiekop

function RelatieKind(Rnummer: number; KNr: number; Kind:numbervar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

KNr:

het rangnummer van het kind in de relatie , invoer

Kind:

het gevraagde persoonsnummer van het kind, uitvoer


Functie

Vraag of er geen kinderen zijn uit een relatie

Functiekop

function RelatieGeenKind(Rnummer: number; GeenKind:numbervar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

GeenKind:

0: wanneer er kinderen zijn,

1: wanneer er geen kinderen zijn, uitvoer


Functie

Vraag of de gegevens van de relatie mogen worden uitgevoerd

Functiekop

function RelatieNietUitvoeren(Rnummer: number; NietUitvoeren:numbervar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

NietUitvoeren:

0: gegevens wel uitvoeren,

1: gegevens niet uitvoeren, uitvoer


Functie

Vraag opmerkingen/referenties bij de ondertrouw

Functiekop

function RelatieOndertrOpmRef(Rnummer: number; OndertrOpmRef:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

OndertrOpmRef:

de gevraagde opmerkingen/referenties, uitvoer


Functie

Vraag opmerkingen/referenties bij het huwelijk

Functiekop

function RelatieHuwOpmRef(Rnummer: number; HuwOpmRef:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

HuwOpmRef:

de gevraagde opmerkingen/referenties, uitvoer


Functie

Vraag opmerkingen/referenties bij het kerkelijk huwelijk

Functiekop

function RelatieKerkHuwOpmRef(Rnummer: number; KerkHuwOpmRef:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

KerkHuwOpmRef:

de gevraagde opmerkingen/referenties, uitvoer


Functie

Vraag opmerkingen/referenties bij de scheiding

Functiekop

function RelatieScheidOpmRef(Rnummer: number; ScheidOpmRef:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

ScheidOpmRef:

de gevraagde opmerkingen/referenties, uitvoer


Functie

Vraag algemene opmerkingen bij een relatie

Functiekop

function RelatieAlgemeneOpm(Rnummer: number; AlgemeneOpm:stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

AlgemeneOpm:

de gevraagde algemene opmerkingen, uitvoer


Functie

Vraag extra veld van een relatie

Functiekop

function RelatieExtraVeld(Rnummer: number; VeldNr: number; Veld: stringvar): number

Parameters

Rnummer:

relatienummer, invoer

VeldNr:

het nummer van het extraveld. Nummering begint bij 1 , uitvoer

Veld:

de inhoud van het gevraagde veld, uitvoer

Functies voor plaatsgegevens


De functies voor het ophalen van plaatsgegevens hebben alle als eerste parameter nodig het plaatsnummer.


De functies geven alle als resultaat een getal:

 0        wanneer de functieuitvoering is mislukt (b.v. plaatsnummer bestaat niet, of er was een databasefout)

 1        wanneer de functie goed is uitgevoerd.


De tweede parameter is altijd een stringvar waarin het gevraagde veld van het plaatsrecord wordt geplaatst.Functie

Vraag plaatsnaam

Functiekop

function PlaatsNaam(Plnummer: number; Naam:stringvar): number

Parameters

Plnummer:

plaatsnummer, invoer

Naam:

de gevraagde plaatsnaam, uitvoer


Functie

Vraag provincienaam

Functiekop

function PlaatsProv(Plnummer: number; Prov:stringvar): number

Parameters

Plnummer:

plaatsnummer, invoer

Prov:

de gevraagde provincienaam, uitvoer


Functie

Vraag landnaam

Functiekop

function PlaatsLand(Plnummer: number; Land:stringvar): number

Parameters

Plnummer:

plaatsnummer, invoer

Land:

de gevraagde landnaam, uitvoerFuncties voor verbinden met de database en de personenlijst


Deze functies dienen o.a. om verbinding te leggen met een familie in de database of met de huidige personenlijst.

Verder kunnen de (naam van de) huidige geopende familie, de huidige persoon en het aantal families in het geopende dossier worden opgevraagd.

Een aparte functie is die voor het toevoegen van een persoon aan de personenlijst.


Functie

Verbind met de personenlijst

Functiekop

function ConnectSelectie(AantalPers: numbervar): number

Parameters

AantalPers:

aantal personen in de personenlijst, uitvoer

Resultaat

0:

de connectie is mislukt

1:

de verbinding is tot stand gebracht. De personen uit de personenlijst kunnen worden opgevraagd met behulp van de functie VolgendeSelPersoon. Het aantal personen in de lijst wordt doorgegeven in AantalPers.Functie

Verbind met een familie

Functiekop

function ConnectFamilie(FamNr: number; AantalPers: numbervar): number

Parameters

FamNr

het nummer van de familie waarmee verbonden moet worden, invoer

AantalPers:

aantal personen in de personenlijst, uitvoer

Resultaat

0:

de connectie is mislukt (b.v. FamNr incorect)

1:

de verbinding is tot stand gebracht. De personen uit de gevraagde kunnen worden opgevraagd met behulp van de functie VolgendeFamPersoon. Het aantal personen in de familie wordt doorgegeven in AantalPers.Functie

Selecteer de volgende persoon uit personenlijst

Functiekop

function VolgendeSelPersoon(Volgende: numbervar): number

Parameters

Volgende

het rangnummer van de volgende persoon , uitvoer

Het rangnummer loopt van 1 t/m aantal personen in de personenlijst.

Resultaat

0:

de volgende persoon bestaat niet

1:

het persoonsnummer van de volgende persoon staat in Volgende.Functie

Selecteer de volgende persoon uit familie

Functiekop

function VolgendeFamPersoon(Volgende: numbervar): number

Parameters

Volgende

het rangnummer van de volgende persoon, uitvoer

Resultaat

0:

de volgende persoon bestaat niet

1:

het persoonsnummer van de volgende persoon staat in VolgendeFunctie

Vraag aantal families in het geopenden dossier

Functiekop

function AantalFamilies(AantalF: numbervar): number

Parameters

AantalF

het aantal families in het dossier, uitvoer

N.B. Wanneer er geen dossier is geopend, is het aantal families gelijk aan 0.

Resultaat

0:

de aanroep is mislukt

1:

het aantal families is doorgegeven in AantalF
Functie

Vraag nummer van de huidige familie

Functiekop

function HuidigeFamilies(FamNr: numbervar): number

Parameters

FamNr

het nummer van de huidige geopende familie, uitvoer

N.B. Wanneer er geen familie is geopend, is het FamNr gelijk aan 0.

Resultaat

0:

de aanroep is mislukt

1:

het nummer is doorgegeven in FamNrFunctie

Vraag naam van een familie

Functiekop

function NaamFamilie(FamNr: number; Naam: stringvar): number

Parameters

FamNr:

het nummer van de gewenste familie, invoer

Naam:

de naam van de familie (incl. tussenvoegsels),  uitvoer

Resultaat

0:

de aanroep is mislukt (b.v. het FamNr is incorrect, of er is geen familie open)

1:

de naam van de familie is doorgegeven in NaamFunctie

Voeg persoon toe aan de personenlijst

Functiekop

function VoegToeAanSelectie(PNummer: number): number

Parameters

PNummer:

het nummer van de toe te voegen persoon, invoer

Resultaat

0:

komt niet voor

1:

de persoon is toegevoegd aan de lijst


Functie

Vraag sectiegegevens

Functiekop

function SectieGegevens(Scheidingsteken: stringvar): number

Parameters

Scheidingsteken

het teken waarmee de sectie worden gescheiden in een veld, uitvoer

Resultaat

het aantal sectiesFunctie

Vraag gegevens extra velden

Functiekop

function AantalExtraVelden(ExtraPers: numbervar; ExtraRel: numbervar): number

Parameters

ExtraPers

het aanrtal extra velden bij een persoon, uitvoer

ExtraRel

het aantal extra velden bij een relatie, uitvoer

Resultaat

altijd 1Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books