Algemene functies

Parent Previous Next


Algemene functies


De algemene functies die de Plugin Compiler kent zijn als volgt:


Functie

Zet getal om naar tekstrepresentatie

Functiekop

function GetalNaarTekst( Getal, Decimalen: number): string

Parameters

Getal:

het om te zetten getal, invoer

Decimalen:

het gewenste aantal decimalen achter de komma, invoer

Resultaat

de representatie van het getal in een tekenrij


Opmerking

Voorbeelden:

GetalNaarTekst(384623, 0)  geeft '384623'

GetalNaarTekst(6,25, 3)  geeft '6,250'Functie

Zet datum om naar tekstrepresentatie

Functiekop

function DatumNaarTekst( Datum: string): string

Parameters

Datum:

een datum in interne representatie, invoer

Resultaat

de representatie van de datum in een tekenrij.


Opmerking

De omzetting houdt rekening met de ingestelde datumpresentatie van GENEAALFunctie

Vraag huidige datum

Functiekop

function HuidigeDatum: string

Resultaat

de huidige datum in interne representatie.Functie

Zet tekst om naar getal

Functiekop

function TekstNaarGetal( Tekst: string): number

Parameters

Tekst:

een tekst die een getal voorstelt, invoer

Resultaat

de getalswaarde van Tekst.


Opmerking

Wanneer de omzetting faalt, wordt het programma gestopt.Functie

Extraheer een deel uit een tekenrij

Functiekop

function SubStr(S: string; Begin, Aantal: number): string

Parameters

S:

de tekenrij waaruit het gedeelte moet worden genomen, invoer

Begin:

de positie in de tekenrij S waar het te extraheren deel begint, invoer

Aantal:

het aantal tekens dat het gewenste deel lang is, invoer

Resultaat

Het gewenst deel uit S

Voorbeeld

SubStr('Piet Janssen', 6, 3) geeft als resultaat: 'Jan'Functie

Verwijder een deel uit een tekenrij

Functiekop

function VerwUitStr(S: string; Begin, Aantal: number): string

Parameters

S:

de tekenrij waaruit het gedeelte moet worden verwijderd, invoer

Begin:

de positie in de tekenrij S waar het te verwijderen deel begint, invoer

Aantal:

het aantal tekens dat het te verwijderen deel lang is, invoer

Resultaat

Het overgebleven deel van S

Voorbeeld

VerwUitStr('Piet Janssen', 1, 5) geeft als resultaat: 'Janssen'Functie

Voeg een tekenrij in een tekenrij in

Functiekop

function VoegInStr(S, Invoeg: string; Begin: number): string

Parameters

S:

de tekenrij waarin moet worden ingevoegd, invoer

Invoeg:

de tekenrij die moet worden ingevoegd, invoer

Begin:

de positie in S waar het invoegen begint, invoer

Resultaat

De nieuwe tekenrij

Voorbeeld

VoegInStr('Piet Binsbergen', 'van ', 6) geeft als resultaat: 'Piet van Binsbergen'Functie

Zet een tekenrij om in hoofdletters

Functiekop

function HfdLetters(S: string ): string

Parameters

S:

de string die moet worden omgezet, invoer

Resultaat

S omgezet in hoofdletters

Voorbeeld

HfdLetters('Piet Janssen') geeft als resultaat: 'PIET JANSSEN'Functie

Zet een tekenrij om in kleine letters

Functiekop

function KlLetters(S: string ): string

Parameters

S:

de string die moet worden omgezet, invoer

Resultaat

S omgezet in kleine letters

Voorbeeld

KlLetters('Piet Janssen') geeft als resultaat: 'piet janssen'Functie

Bepaal positie van een tekenrij in een tekenrij

Functiekop

function Positie(S, Subs: string) : number

Parameters

S:

de tekenrij waarin Subs moet worden gezocht, invoer

Subs:

de tekenrij die moet worden gezocht in S, invoer

Resultaat

0:

Subs komt niet voor in S

<> 0:

de positie in de tekenrij S waar Subs begint

Voorbeeld

Positie('Piet Janssen', 'Jan') geeft als resultaat: 5Functie

Bepaal de lengte van een tekenrij

Functiekop

function LengteStr(S) : number

Parameters

S:

de tekenrij waarvan de lengte moet worden bepaald, invoer

Resultaat

de lengte in tekens van de tekenrij S

Voorbeeld

LengteStr('Piet Janssen') geeft als resultaat: 12Functie

Vervang een tekenrij in een deeltekenrij door een andere

Functiekop

function VervangInStr(S, Oud, Nieuw: string) : string

Parameters

S:

de tekenrij waarin moet worden vervangen, invoer

Oud:

de deeltekenrij die moet worden gezocht en vervangen in S, invoer

Nieuw:

de tekenrij die de deeltekenrij Oud vervangt, invoer

Resultaat

tekenrij S met daarin de gepleegde vervangingen

N.B. Elk voorkomen van Oud wordt vervangen door Nieuw.

Voorbeeld

VervangInStr('Piet Jansen', 'Jan', 'Gerrit') geeft als resultaat: 'Piet Gerritsen'Functie

Verwijder spaties aan het begin en aan het einde van een tekenrij

Functiekop

function Trim(Tekst: string) : string

Parameters

Tekst:

de tekenrij waarvan de paties moeten worden gestript, invoer

Resultaat

de gestripte tekst

Voorbeeld

Trim('  Piet Janssen ') geeft als resultaat: 'Piet Janssen'Functie

Extraheer bestandsnaam uit een uitgebreide bestandsnaam (incl map)

Functiekop

function ExtraheerBestandsnaam(Bestand: string) : string

Parameters

Bestand:

de uitgebreide bestandsnaam, invoer

Resultaat

Alleen de bestandsnaam

Voorbeeld

ExtraheerBestandsnaam('C:\Nieuwe bestanden\Voorbeeld.doc') geeft als resultaat: 'Voorbeeld.doc'Functie

Extraheer mapnaam uit een uitgebreide bestandsnaam (incl map)

Functiekop

function ExtraheerMapnaam(Bestand: string) : string

Parameters

Bestand:

de uitgebreide bestandsnaam, invoer

Resultaat

Alleen de mapnaam

Voorbeeld

ExtraheerMapnaam('C:\Nieuwe bestanden\Voorbeeld.doc') geeft als resultaat: 'C:\Nieuwe bestanden\'Functie

Vraag de naam van een tijdelijk bestand (incl de map, excl de extensie)

Functiekop

function VraagTijdelijkeBestandsnaam( ) : string

Resultaat

De bestandsnaam inclusief de mapnaam, maar exclusief de extensie

Opmerking

Tijdelijke bestanden worden na gebruik automatisch door GENEAAL gewist.

Voorbeeld

VraagTijdelijkeBestandsnaam( ) geeft als resultaat b.v.:

'C:\Documents and Settings\Gebruiker\~~~2010021302001234'


Functie

Vraag de naam van de geopende dossiermap

Functiekop

function Dossiermap( ) : string

Resultaat

De gevraagde mapnaam

Voorbeeld

Dossiermap() geeft: C:\Genealogie\Dossier Jansen


Functie

Verander de extensie van een bestandsnaam

Functiekop

function VeranderExtensie(Bestand, Ext: string) : string

Parameters

Bestand:

de bestandsnaam, invoer

Ext

de nieuwe extensie

Resultaat

de gewijzigde bestandsnaam

Voorbeeld

VeranderExtensie('Voorbeeld.doc', '.txt') geeft als resultaat: 'Voorbeeld.txt'


Functie

Bepaal de afmetingen van een afbeelding

Functiekop

function Beeldafmeting(Bestand: string; Hoogte, Breedte: numbervar) : number

Parameters

Bestand:        de bestandsnaam waarin de afbeelding is opgeslagen

Hoogte:                de gevonden hoogte in pixels

Breedte:                de gevonden breedte in pixels

Resultaat

1:

Het Bestand bevatte een afbeelding en de Hoogte en breedte zijn ingevuld

0:                Het Bestand bevatte geen goede afbeelding


Functie

Vraag de hoogte van het beeldscherm in pixels

Functiekop

function SchermHoogte( ) : number

Resultaat

de schermhoogteFunctie

Vraag de breedte van het beeldscherm in pixels

Functiekop

function SchermBreedte( ) : number

Resultaat

de schermbreedteFunctie

Stop de uitvoering van de plugin

Functiekop

function Stop( ) : number

Resultaat

de uitvoering wordt gestopt
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator