Het werken met secties

Parent Previous Next

Secties

Geneaal kan uitvoer maken in verschillende talen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Geneaal-sjablonen in een vreemde taal. Deze Geneaal-sjablonen geven de z.g. verbindende tekst aan tussen de genealogische gegevens.

Sommige genealogische gegevens zijn taal onafhankelijk, zoals bijvoorbeeld de namen, de data van geboorte en overlijden en de plaatsnamen. Maar gegevens als beroepen, woonplaatsen en opmerkingen moeten voor een rapport in een vreemde taal worden vertaald naar die taal.

Voor deze te vertalen velden in de persoons- en relatiegegevens worden secties gebruikt. Voor elke taal is een sectie beschikbaar.

Er kunnen maximaal vier secties worden gedefinieerd. Dat betekent dat maximaal vier vreemde talen kunnen worden gebruikt.


De secties worden ingesteld via Bijzondere functie, Extra velden en secties.


Bewerken van secties

Wanneer secties zijn ingesteld dan zal het bewerken van velden van persoonsgegevens en relatiegegevens voor de velden waarvoor met secties wordt gewerkt niet meer rechtstreeks in de schermen voor het bewerken van persoons- en relatiegegevens kunnen gebeuren.

Voor een dergelijk veld wordt de sectie-editor gebruikt.


Een voorbeeld voor het bewerken van het veld beroep:


In dit geval zijn er twee secties ingesteld, waarvan de eerste wordt gebruikt voor het Nederlands en de tweede voor de Engelse tekst.


N.B. Er bestaan secties die maar één regel omvatten, zoals Beroepen, en secties die een meerregelige tekst kunnen opslaan.


N.B.2 De knop Eerste sectie naar de andere kan worden gebruikt om alle secties gelijk te maken.


Uitvoer met secties

Wanneer secties worden ingesteld, zal in het hoofdscherm de keuze kunnen worden gemaakt welke sectie zichtbaar is in het hoofdscherm:In bovenstaand scherm wordt Sectie 1 (Nederlands) getoond.

Wordt Sectie 2 gekozen (Engels) dan toont het hoofdscherm:De uitvoer van b.v. een Engelse genealogie ziet er als volgt uit:In deze uitvoer is gebruik gemaakt van Sectie 2 en het Geneaal-sjabloon cbg-engels9.


In het Nederlands ziet de uitvoer eruit als: (Sectie 1 en Geneaal-sjabloon cbg9)De instellingen voor de uitvoer, zie Uitvoermogelijkheden