Het instellen van extra velden en secties

Parent Previous Next

Extra velden en secties instellenDeze functie laat toe om extra velden bij een persoon of bij een relatie toe te voegen. Ook secties kunnen worden ingesteld om uitvoer te maken in verschillenden talen.


Extra velden

Voor persoons- en relatiegegevens is een tabblad beschikbaar. In de tabbladen voor de extra velden kunnen zowel extra velden worden toegevoegd als worden verwijderd.


Voor het toevoegen moet de naam van het veld worden gegeven en het type. Men kan kiezen uit éénregelig tekstveld (Tekst) of uit meerregelige tekstvelden (Memo). Na het invullen van deze gegevens kan de knop worden bediend zodat de velden worden ingesteld.


Voor het verwijderen van een veld moet het veld in de lijst worden geselecteerd, moet worden gekozen voor Verwijder... en moet de knop  worden bediend.

Er volgt een vraag of het veld echt moet worden verwijderd, want deze actie kan niet meer worden teruggedraaid. Alle, mogelijk ingevoerde, informatie voor het te verwijderen veld wordt gewist!


Secties

Er kunnen twee tot vier secties worden ingesteld:


Kies voor het gewenste Aantal secties. Hierna kan bij Aanduidingen de taal worden ingevuld in de betreffende velden. Dit onthoudt gemakkelijker dan de algemene namen Sectie 1 enz.

Druk op de knop (uitvoerenknop) om de gevraagde instellingen te activeren.