Sjabooncode testen en opslaan

Parent Previous Next

       code testen

       fouten in de code

       code opslaan

       haakjes nummeren

Sjabooncode testen


Het ingevoerde of bewerkte sjabloontekst is een 'programma'. Dit 'programma' moet worden getest: het moet voldoen aan de voorschriften van de sjabloonprogrammeertaal. Wanneer het 'programma', de sjabloontekst, correct is dan moet code worden gemaakt die GENEAAL kan begrijpen en uitvoeren.

Hiervoor is er het tweede tabblad: Sjabooncode testen en opslaan.De knop Start test start het controle- en codegeneratieproces. Wanneer het sjabloon correct is (voor wat betreft de vorm!) dan volgt het verloop van het proces:

Resumé:

======

RELATIETEKST1 gelezen.

RELATIETEKST2 gelezen.

BEGRCREMTEKST gelezen.

PERSOON gelezen.

PERSOON2 gelezen.

PERSOON3 gelezen.

PERSOONVOLGT gelezen.

PERSOONLOSTAK gelezen.

RELATIE gelezen.

RELATIE2 gelezen.

RELATIE3 gelezen.

RELATIEKORT gelezen.

KINDEREN gelezen.

PERSOONKW gelezen.

RELATIEKW gelezen.

KINDERENKWST gelezen.

KINDKWST gelezen.

KINDRELATIEKWST gelezen.

PERSOONST gelezen.

RELATIEST gelezen.

ONTHPERSOON gelezen.

INSTELLINGEN gelezen.


Klaar!

Fouten in het sjabloon

Wanneer er fouten zijn gemaakt in het sjabloon dan volgt een foutmelding. Een voorbeeld:


De soort fout wordt vermeld als ook de plaats. Op de tweede regel wordt een gedeelte van de sjabloontekst weergegeven. De plaats van de fout wordt aangegeven door het "pijltje" ^. In dit geval wordt na {voornamen} een > verwacht en geen [.

Code opslaan

Tijdens het testproces is ook code gegenereerd. De knop Code opslaan is nu te gebruiken. Het bedienen hiervan slaat de code op voor gebruik door GENEAAL:N.B. de voorgestelde naam van het bestand heeft nu de extensie: .gsc en niet .gsb! GSC wordt gebruikt voor de gegenereeerde code.

De code wordt bij voorkeur in dezelfde map opgeslagen als de sjabloontekst.


Nummering haakjes

Nu wordt in een sjabloon een grote hoeveelheid haakjes van de vorm [ , ] en / , \ gebruikt. Het is moeilijk om dan te weten welk openingshaakje bij welk sluithaakje hoort. Om dit te vergemakkelijken is er de knop Nummer haakjes.

Na gebruik van deze knop wordt in het scherm elk begin- en eindhaakje van een rangnummer voorzien. [ en ] worden genummerd met cijfers. En / en \ worden "genummerd" met letters.


N.B. De "genummerde sjabloontekst" is niet te wijzigen! Dit moet op de tekst onder tabblad Sjabloontekst aanmaken en bewerken gebeuren !


Een voorbeeld van de nummering:


N.B. Er is ook nog een vinkje Toon code. Dit is slechts voor ingewijden. Na het controleproces wordt de gegenereerde code weergegeven.