Uitvoer van sjabloon testen

Parent Previous Next

       uitvoergegevens

       testuitvoer

Uitvoergegevens

Wanneer het sjabloon getest is, moet natuurlijk nog worden nagegaan of het sjabloon wel "doet" wat werd bedoeld. Hiervoor kan natuurlijk GENEAAL worden gebruikt. Het is toch wat omslachtig om telkens na elke wijziging naar GENEAAL te schakelen en dara te testen. Daarom is in Sjabloontester een mogelijkheid gemaakt om hier te testen.

Voor het testen zijn natuurlijk gegevens van personen en relaties nodig. De velden van het sjabloon verwijzen hier immers naar.

Op het tabbald Uit te voeren gegevens bewerken is een aantal waarden voor velden vooringevuld. Deze kunnen gebruikt worden voor het testen van het sjabloon. Deze waarden zijn ook te wijzigen, waarna een volgende test kan worden uitgevoerd.


Standaard bevat het tabblad de volgende (wederom) tabbladen aan veldgegevens: Persoon, Echtg. en Relatie:Deze velden komen overeen met het scherm Wijzig gegevens van GENEAAL.

Het tabblad Echtg. bevat dergelijke gegevens. Het tabblad Relatie bevat:N.B. In het sjabloon kunnen ook worden gebruikt: vader, moeder, vaderechtg en moederechtg. Voor deze worden ook de gegevens van Persoon resp. Echtg. gebruikt.

Testuitvoer

Tenslotte wordt het tabblad Uitvoer testen gebruikt. Na het drukken op de knop Maak uitvoer verschijnt de testuitvoer:Nu kan worden gecontroleerd of het sjabloon in orde is.


N.B. De moeilijke zaken bij het maken van een sjabloon liggen in het weergeven van gegevens die niet bekend zijn! Het testen omvat dus altijd vele stappen met ontbrekende gegevens! Maak daartoe geëigende velden in de tabbladen met gegevens leeg en bekijk of de uitvoer de gewenste uitvoer is.