Sjabloon aanmaken en bewerken

Parent Previous Next

       sjabloon bewerken

       nieuw sjabloon maken


Sjabloontester kan sjabloonteksten aanmaken en bewerken:


Er zijn knoppen om een sjabloontekst in te lezen en om met een nieuw sjabloon te starten.

Bestaand sjabloon bewerken

Inlezen van een sjabloon wordt gestart met de knop Tekst inlezen.

Er wordt eerst naar een bestandsnaam gevraagd:Sjabloontester "weet" waar de sjablonen worden opgeslagen en start met de Openen-dialoog in de betreffende map:

C:\Documents and Settings\<gebruiker>\Application Data\GENEAAL c.q. C:\Documents and Settings\<gebruiker>\AppData\GENEAAL. Men kan natuurlijk een andere map kiezen!

Sjabloonteksten hebben als extensie: .gsb.


Na het openen verschijnt de sjabloontekst:Deze tekst kan worden bewerkt, met de normale Windows-edit-commando's en -toetsen.

Na wijziging moet de tekst worden opgeslagen m.b.v. de Tekst opslaan-knop:De bestaande bestandsnaam is al ingevuld.

Een nieuw sjabloon maken

Er wordt direct een leeg sjabloon getoond na het bedienen van de knop Nieuw sjabloon:


Men kan nu alle secties van tekst en van opdrachten voorzien. Daarna het sjabloon natuurlijk opslaan m.b.v. de knop Tekst opslaan