Plugintekst aanmaken en bewerken

Parent Previous Next

       nieuwe plugin maken        

       plugintekst  openen

       plugintekst opslaan

       tekst of regels zoeken


De Plugin Compiler kan de programmatekst aanmaken en bewerken:


Een nieuwe plugin maken


Er wordt direct een lege plugintekst getoond na het openen van de Plugin  Compiler:Bestaande plugintekst openen

Inlezen van een plugintekst wordt gestart met de knop .

Er wordt naar een bestandsnaam gevraagd:De Plugin Compiler "weet" waar de TPI-bestanden worden opgeslagen en start met de Openen-dialoog in de betreffende map: b.v.

C:\Documents and Settings\<gebruiker>\Application Data\GENEAAL (voor Windows XP). Men kan natuurlijk een andere map kiezen!

Pluginteksten hebben als extensie: .tpi.


Na het openen verschijnt de plugintekst:Deze tekst kan worden bewerkt, met de gebruikelijke Windows-edit-commando's en -toetsen.


N.B. Zoals hierboven te zien, wordt voor de vergroting van de leesbaarheid een aantal tekstkleuren gebruikt:


zwart

voor gereserveerde woorden van PIPL

blauwgroen

voor namen

rood

voor tekenrijen

groen

voor getallen

blauw

voor commentaar


Bewerkte of ingevoerde plugintekst opslaan

Na wijziging moet de tekst worden opgeslagen m.b.v. de knop :De bestaande bestandsnaam is al vast ingevuld, maar kan natuurlijk worden gewijzigd. De voorgestelde map is de map, die ook gebruikt is om de tekst in te lezen.


Tekst of regels zoeken

Met behulp van het zoekveld naast de knop  en met de knop zelf kan er naar tekst of een regelnummer worden gezocht.


Vul eerst de te zoeken tekst in in het zoekveld en geef ENTER. Het eerste voorkomen van de tekst zal worden gemarkeerd. Wil men naar het volgende voorkomen zoeken, druk dan op de zoekknop.


Wanneer naar een regelnummer moet worden gezocht, dan gaat dat op dezelfde manier: vul het regelnummer in in het zoekveld en geef ENTER.

Verder zoeken met de knop heeft in dit geval geen zin...
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator