Plugintekst compileren en testen

Parent Previous

       plugintekst compileren

       plugin testen


Plugintekst compileren


Het ingevoerde of bewerkte pluginprogramma moet worden gecompileerd (vertaald):


Tijdens het compileren kunnen er dus één of meer fouten worden ontdekt. De compiler werkt zodanig, dat er altijd na één foutmelding wordt gestopt met het compilatieproces. Eerst moet de fout worden hersteld, daarna kan een volgende poging worden gedaan voor het compileren.


N.B. Een compilatie kan pas worden gestart, nadat de huidige tekst is opgeslagen, anders volgt:Om het compileren te starten, moet de compilatie knop worden gebruikt:


Een eventuele foutmelding wordt vermeld in het rechterbovenvak:Hierbij wordt het regelnummer vermeld, en wordt de betreffende regel gemarkeerd.


Na verbetering, weer opslaan kan nogmaals worden gecompileerd, totdat het programa foutloos is:


.In het meldingenvak wordt nu vermeld dat er geen fouten zijn gevonden, en dat het bestand LeeftijdenOverledenen.gpi is aangemaakt.


N.B. De naam van het gecompileerde bestand is altijd de naam van de plugin!


Er wordt, in principe,  opgeslagen in dezelfde map als waar de tekst is opgeslagen.


Plugin testen


Wanneer de compiler het programma correct heeft vertaald, moet het nog in de praktijk worden getest. Dit kan alleen binnen GENEAAL.

Wanneer GENEAAL nog niet is gestart, start het dan.

Druk op de knop Plugin , en het scherm om plugins uit te voeren verschijnt:
Kies vervolgens de te testen plugin en druk op de Voeruit-knop .

In het Meldingenscherm verschijnt eventueel een foutmelding. Is dit het geval, dan dient de fout via de Plugin Compiler eerst te worden opgelost.

Bij een foutmelding wordt altijd het regelnummer vermeld, waar de fout is gevonden:
Met behulp van de zoekfunctie van de Plugin Compler kan de regel worden opgezocht waar de fout is geconstateerd.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment