Overzicht van het maken van een plugin

Parent Previous Next

Het proces van plugins maken


Het proces van het maken van een plugin bestaat uit drie delen:


1.

Het aanmaken van het plugin-programmatekst

2

Het aangemaakte programma moet worden gecompileerd

3.

De gegenereerde code moet worden getest om te zien of de gewenste uitvoer inderdaad wordt geproduceerd door GENEAAL


De eerste twee de stappen worden binnen de Plugin Compiler uitgevoerd. De laatste stap moet binnen GENEAAL worden gedaan.


Bij het starten van de Plugin Compiler krijgt men het volgende scherm:In het hoofdscherm zijn vijf knoppen zichtbaar:


  Hiermee wordt een bestaande plugintekst (TPI-bestand) geopend.  Hiermee wordt de (aangemaakte of gewijzigde) plugintekst (TPI-bestand) opgeslagen.  Hiermee kan de plugintekst worden afgedrukt op de standaardprinter  Met deze knop wordt een plugintekst gecompileerd.  Hiermee kan worden gezocht in de tekst naar een tekst of naar een regelnummer Met deze knop wordt de Help-informatie opgeroepen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation